Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Applaus voor koningin Beatrix bij herdenking

4 mei 09 - Door Jan van Loenen

Kijk of luister naar: Applaus voor koningin Beatrix bij herdenking

Nederland heeft vanavond om acht uur twee minuten stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog.

Applaus
Burgemeester Job Cohen hield daarna een toespraak. Hij memoreerde nog de dramatische gebeurtenissen in Apeldoorn door over de komst van de koningin te zeggen: "Dit jaar in het bijzonder prijzen wij ons gelukkig met haar aanwezigheid." Daarna klonk een groot applaus op de Dam.

Extra beveiliging

Vanwege de aanslag op de koninklijke familie op Koninginnedag in Apeldoorn worden er in Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen genomen bij de jaarlijkse dodenherdenking op de Dam.

Minder plek
Op de Dam waar de Nationale Herdenking plaatsvindt, is minder plaats dan voorgaande jaren."We willen heel graag het open karakter behouden", laat een woordvoerder van burgemeester Job Cohen weten. "Desondanks is het zo dat we door de extra veiligheidsmaatregelen die we treffen, minder plek hebben op de Dam dan normaal".

Noodverordening
De burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, heeft voor vanmiddag en -avond een noodverordening afgekondigd voor het gebied rond de Dam. Dit houdt in dat de politie er extra bevoegdheden heeft en dat er extra regels gelden. Hiermee wil Cohen de veiligheid waarborgen van de leden van het Koninklijk Huis en van andere aanwezigen tijdens de dodenherdenking.

De noodverordening houdt onder meer in dat de politie mensen mag fouilleren als zij daar aanleiding toe ziet. Ook is het verboden om op balkons of daken te zijn, die direct uitzicht hebben op het monument op de Dam.

NOVA volgt de voorbereidingen in Amsterdam en spreekt met burgemeester Cohen over de risico's van een herdenking ná 30 april 2009. In de studio een gesprek met Joop van Riessen, oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie.

Molukse actiegroep
Joop van Riessen zegt vanavond in NOVA dat er voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheden op de Dam op 4 mei 2000, harde informatie bij de politie Amsterdam is binnengekomen over een dreigende aanslag door een Molukse actiegroep. Binnen een paar uur zijn destijds allerlei maatregelen genomen en is de veiligheid dusdanig opgeschroefd, dat er een veilige bijeenkomst kon worden gegarandeerd.

Van Riessen, toen politiecommissaris en hoofd operationele zaken, vertelt dat koningin Beatrix destijds vooraf is geinformeerd over de dreigende aanslag. De koningin is toen afgegaan op de besluitvorming van de driehoek, die aan de hand van de genomen extra veiligheidsmaatregelen het groene licht had gegeven om de herdenking te laten doorgaan. Die veiligheidsmaatregelen waren van het hoogste niveau, met scherpschutters op de daken van de omliggende gebouwen.

Van Riessen herinnert zich de beslissing van destijds als een moeilijke en dat het Koninklijk Huis en de koningin er op een heel rustige manier mee omgingen: "Ze gaat af op de informatie die ze krijgt, ze heeft vertrouwen in politie en betrokken diensten. Op het moment dat het groene licht wordt gegeven, gaat ze."

Ondanks de dreiging op 4 mei 2000 en de gebeurtenissen van afgelopen donderdag, vindt Van Riessen dat er in de toekomst niets moet veranderen: "Het zou heel triest zijn als we onze onbevangenheid kwijt raken en dat soort feesten achter hekken en containers moeten doen. Ik hoop dat we met z'n allen in staat zullen blijven om feesten te kunnen blijven vieren die zo Hollands zijn."

Naar boven

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief