Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Dronken rechters opgestapt'

8 jun 09 - Door Hans Kema en Silvia Pilger

Kijk of luister naar: 'Dronken rechters opgestapt'

Het afgelopen jaar zijn twee rechters opgestapt nadat ze waren betrapt met teveel drank op achter het stuur, meldt De Telegraaf.

De krant baseert zich op een toelichting op het jaarverslag van de Hoge Raad. De twee rechters legden hun functie neer toen voor de Hoge Raad ontslag dreigde wegens 'ernstig plichtsverzuim'.

Jaarverslag 2008
Zo schrijft mr. J.W. Fokkens, procureur-generaal van de Hoge Raad, in een toelichting op het jaarverslag over 2008:

In twee zaken was sprake van alcoholmisbruik in het verkeer, een misdrijf. In beide zaken was sprake van bijkomende omstandigheden die de misdraging ernstiger maakten. Om die reden heeft de procureur-generaal aan de betreffende rechters, nadat hij met hen gesproken had, laten weten dat hij voornemens was een vordering tot ontslag in te stellen. Daarop heeft in beide gevallen de betrokkene zelf verzocht om ontslagverlening bij koninklijk besluit.

Ontslag

Het ontslaan van rechters die voor het leven zijn benoemd, is een lastige procedure. Rechters kunnen niet door regering of parlement worden geschorst of ontslagen. Toch kunnen zich situaties voordoen waarin dat moet kunnen gebeuren, bijvoorbeeld wanneer een rechter lichamelijk of geestelijk niet meer in staat is zijn werk te doen of wanneer hij wegens een misdrijf is veroordeeld.

Vordering
In dergelijke gevallen kan de procureur-generaal bij de Hoge Raad een vordering indienen tot schorsing of ontslag van een rechter (art. 111 Wet op de rechterlijke organisatie). De vierde kamer van de Hoge Raad beslist op die vorderingen.

Vrijwillig
De procedure komt zelden voor. Een rechter die ziet aankomen dat hij wegens een misdrijf zal worden veroordeeld, zal niet de ontslagprocedure afwachten, maar zelf ontslag vragen en dan is er voor de procureur-generaal of de Hoge Raad geen taak meer weggelegd. De twee rechters waar het nu om gaat zijn ook vrijwillig opgestapt. Wie het zijn en of zij zelf automobilsten hebben bestraft die met teveel drank op hebben gereden, is vooralsnog onduidelijk.

In de studio geeft procureur-generaal mr. Fokkens tekst en uitleg.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief