Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Christelijke scholen mogen homoseksuele docenten weren'

9 jun 09

Kijk of luister naar: 'Christelijke scholen mogen homoseksuele docenten weren'

Het is een splijtzwam in de regeringscoalitie: mag een christelijke school een leraar ontslaan van wie bekend wordt dat hij homoseksueel is?

Emst
Zo'n kwestie speelt nu op de School met de bijbel in Emst. De ChristenUnie werd al boos op PvdA-minister Ronald Plasterk van Onderwijs toen hij suggereerde dat de homoseksuele leraar naar de Commissie Gelijke Behandeling zou kunnen stappen.

Advies Raad van State
De Raad van State, het hoogste rechterlijke adviesorgaan van de regering, lijkt nu voor de christelijke scholen te kiezen, blijkt uit een nog vertrouwelijk advies van de Raad aan het kabinet. Ook gedragingen buiten het werk, in de privésfeer, mogen reden zijn tot ontslag als ze botsen met de grondslag van de school.

Beroepsvereisten
Volgens de Raad heeft het bijzonder onderwijs een grote vrijheid om 'beroepsvereisten' te stellen, al mogen die niet leiden tot discriminatie. Eisen ten aanzien van gedrag in of buiten de school zijn daarom slechts toegestaan wanneer die hun basis heel helder hebben hebben in de godsdienstige en levenbeschouwelijke aard van de school. Ze moeten wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd zijn met het oog op een houding van goede trouw en loyaliteit aan de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

'Enkele-feit-constructie'
Volgens de Raad van State kan de zogenaamde 'enkele-feit-constructie' nu vervallen. In de bestaande Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) staat ook al dat scholen voor bijzonder onderwijs geen medewerkers mogen ontslaan vanwege het enkele feit van homoseksuele gerichtheid of een homseksuele relatie, maar in bepaalde gevallen wel onderscheid mogen maken op grond van 'bijkomende omstandigheden'. Nooit is helemaal duidelijk geworden waar de grens ligt.

In het advies, dat NOVA inmiddels in bezit heeft, doet de Raad van State twee voorstellen voor wijziging van de Awgb. Lees hier de betreffende pagina. Binnenkort is het hele advies beschikbaar in de online Adviezendatabank van de Raad.

Johan Quist van RefoAnders, en Boris van der Ham van D66 reageren in de studio.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief