Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Nederlands drugsbeleid loopt uit de hand

2 jul 09 - Door Hein Hansen

Kijk of luister naar: Nederlands drugsbeleid loopt uit de hand

Volgens een onafhankelijke commissie is het Nederlandse gedoogbeleid gierend uit de hand gelopen. Het is noodzakelijk terug te keren naar kleine coffeeshops die uitsluitend softdrugs verkopen aan plaatselijke gebruikers. De overheid moet een einde maken aan het drugstoerisme.

De voorzitter van de commissie Drugsbeleid, Wim van de Donk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft het rapport 'geen deuren, maar daden' vanmiddag aangeboden aan de opdrachtgevers: minister Klink (Volksgezondheid), minister Hirsch Ballin (Justitie) en minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken).

Aanvoer softdrugs
In het rapport pleit de commissie voor een aantal belangrijke veranderingen in het Nederlandse drugsbeleid. Zo moet de aanvoer van softdrugs naar coffeeshops onder strikte voorwaarden kunnen. Nu is dat nog verboden en wordt de verkoop van kleine hoeveelheden cannabis gedoogd.

Voorwaarde is wel dat het gaat om besloten coffeeshops met vaste leden uit directe omgeving en om cannabis die in Nederland is geteeld. In dat geval is er ruimte voor experimenten met "gecontroleerde" aanvoer.

Doorgeschoten
Volgens de commissie is het gedoogbeleid in de afgelopen dertig jaar te ver doorgeschoten en is het noodzakelijk terug te keren naar kleine coffeeshops die uitsluitend softdrugs verkopen aan plaatselijke gebruikers. De overheid moet een einde maken aan het drugstoerisme uit buurlanden, omdat coffeeshops nooit voor buitenlanders waren bedoeld.

Zorg om de jeugd
Een van de belangrijke accenten die de commissie zet is de zorg om gebruik onder (jonge) kinderen.Jongeren moeten meer dan nu gebeurd worden weggehouden van de drugs (en ook van alcohol). Met name jonge jongeren (onder achttien jaar) lopen, zo blijkt steeds meer uit nieuw wetenschappelijk onderzoek, belangrijke risico's, bijvoorbeeld op de ontwikkeling van hun hersenen.

Drugsautoriteit
De commissie vindt verder dat er een drugsautoriteit moet komen die de drugsmarkt en het drugsbeleid in de gaten houdt en eventuele experimenten kan begeleiden. Politie en justitie moeten bovendien veel steviger en systematischer te werk gaan bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad die gepaard gaat met de wietteelt.

De voorzitter van de commissie, Wim van de Donk, reageert in de studio.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief