Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Plasterk wil ander hoger onderwijs

31 aug 09 - Door Tonko Dop, Jan van Loenen, Ad van Oosten

Kijk of luister naar: Plasterk wil ander hoger onderwijs

In alle universiteitsteden werd vandaag het Academisch Jaar geopend. Met recepties, toespraken en hier en daar een demonstratie.


Hoger onderwijs
Minister van Onderwijs Ronald Plasterk maakte bij de opening van het Academisch Jaar van de Universiteit van Twente bekend dat hij plannen heeft het hoger onderwijs te hervormen.

Commissie
Plasterk gaat, samen met de organisaties van universiteiten en hbo, een zeer kleine commissie van zo'n vier mensen vragen een oriëntatie te maken en maart 2010 aan hem te rapporteren. Plasterk hoopt dat daarna er een brede discussie over het hoger onderwijs zal ontstaan op basis waarvan er besloten kan worden of en hoe het hoger onderwijs te reorganiseren.

Califonië
In NRC Handelsblad stelt de minister dat hij zelf neigt naar een stelsel als in Californië, waar het hoger onderwijs is verdeeld in vier niveaus. Volgens de minister is het stelsel in Nederland, met alleen het hbo- en het universitaire niveau, niet berekend op de grote en diverse toestroom van studenten. Een van de problemen is volgens Plasterk dat het onderscheid tussen hbo en universiteit vervaagt.

Kleine groep
Volgens Plasterk stamt het huidige stelsel uit een tijd waarin hoger onderwijs weggelegd was voor 5 procent van de bevolking, terwijl de overheid ambieert dit cijfer op te schroeven naar 50 procent.

Kritiek
Een ander punt van kritiek op het hogeronderwijssysteem dat de minister noemt is dat studenten veel te vroeg moeten kiezen voor een studie, namelijk op zeventien- of achttienjarige leeftijd. De minister zei meer te zien in een onderwijssysteem waarin studenten pas een richting kiezen "na de poort".

In de studio een gesprek met minister Plasterk, die zijn plannen voor het Hoger Onderwijs toelicht.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief