Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Westerschelde: ontpolderen of niet?

3 sep 09 - Door ferry Mingelen

Kijk of luister naar: Westerschelde: ontpolderen of niet?

In de Tweede Kamer staat vanavond de vraag centraal of de Westerschelde wel of niet ontpolderd moet worden.


De Kamer debatteert dan met onder anderen premier Jan Peter Balkenende over het uitdiepen van de Westerschelde en de vraag hoe de natuurschade die hierbij wordt veroorzaakt, moet worden hersteld. Maar in Zeeland is er verzet tegen mogelijke ontpoldering.

Natuurschade
De Raad van State legde deze zomer het uitdiepen van de Westerschelde stil, omdat onduidelijk is of het de natuurwaarden in het gebied aantast. Dit tot woede van de Vlamingen, die zeker willen weten dat de Westerschelde volgens afspraak dieper wordt gemaakt, zodat ook grotere schepen de haven van Antwerpen kunnen bereiken.

Getreuzel
Begin augustus was de Vlaamse minister-president Kris Peeters het getreuzel van de Nederlanders met het uitdiepen van de Westerschelde meer dan zat en riep de Nederlandse ambassadeur op het matje. Peeters wil dat Nederland zich houdt aan de afspraak tussen Nederland en België, die in 2005 werd gemaakt. De landen kwamen toen overeen dat de Westerschelde zou worden uitgediept, zodat schepen met een diepgang van 13,1 meter naar Antwerpen kunnen varen.

Gevoelige kwestie
De Kamer wil vanavond van het kabinet horen waarom het eerder dit jaar niet besloot de Hedwigepolder onder water te zetten voor natuurherstel. Balkenende ziet het onder water zetten van deze polder als een gevoelige kwestie in zijn thuisprovincie Zeeland.

Buitendijks
Maar na de felle Belgische reacties sloot hij niet uit dat het alsnog kan gaan gebeuren. "De eerste voorkeur gaat natuurlijk uit naar buitendijks natuurherstel. Maar als dat om juridische redenen niet kan, dan kan alsnog worden overgegaan tot ontpoldering", aldus Balkenende.

De Westerschelde op de kaart:


Grotere kaart weergeven

Vanuit Den Haag een verslag van het debat.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief