Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

AOW-leeftijd: nachtmerriedossier voor PvdA

9 sep 09 - Door Ferry Mingelen en Nynke de Zoeten

Kijk of luister naar: AOW-leeftijd: nachtmerriedossier voor PvdA

De pensioengerechtigde leeftijd - 65 of 67 jaar - als politieke splijtzwam. Vooral voor de PvdA is het een nachtmerriedossier.


Besparing
Het kabinet wil de AOW-leeftijd geleidelijk optrekken van 65 naar 67 jaar. Dat levert een besparing van ruim 4 miljard euro op. De SER heeft, samen met de vakbonden en de werkgevers, tot 1 oktober de tijd met alternatieven te komen die evenveel opleveren. De FNV is fel tegen de verhoging van de pensioenleeftijd, maar heeft in de SER niet veel medestanders.

Gezamenlijk advies
Premier Jan Peter Balkenende en fractieleider Mariëtte Hamer van de PvdA in de Tweede Kamer zijn het oneens over de vraag wat het kabinet moet doen met een gezamenlijk advies van werkgevers en de vakbeweging over verhoging van de AOW-leeftijd.

Bindend
Hamer zei vorige week dat een unaniem advies met een alternatief voor de verhoging naar 67 jaar wat haar betreft bindend is. Maar Balkenende is het daar niet mee eens: "Het heeft het karakter van een zwaarwegend advies. Niets meer en niets minder". Hij gaat ervan uit dat coalitiepartners CDA, PvdA en ChristenUnie zijn aan te spreken op gemaakte afspraken.

Alternatief
Dit voorjaar sprak het kabinet met de drie fractieleiders van de regeringspartijen af de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Werkgevers, vakbonden en deskundige kroonleden in de Sociaal-Economische Raad (SER) kregen nog wel de kans om voor 1 oktober een alternatief te bedenken voor ingrijpen in de AOW. Daarbij is afgesproken dat een unaniem advies zwaar zou wegen voor het kabinet.

Zwaarwegend
PvdA-leider en vicepremier Wouter Bos zei niet te willen strijden over een woord, maar dat zijn partij haar handtekening heeft gezet onder het woord 'zwaarwegend'. "We gaan niet bij voorbaat een advies dat we niet kennen accepteren. Je bindt je nooit aan een advies dat je niet kent." Hij sprak wel van een "gouden kans" voor de SER om het kabinet tot een ander inzicht te brengen.

Ontknoping
De ontknoping van dit netelige politieke probleem komt snel dichterbij. Gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar of komen er alternatieve bezuiningen waardoor het 65 jaar blijft? Ferry Mingelen doet verslag vanuit Den Haag.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief