Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Algemene beschouwingen: oppositie mist slagkracht kabinet

16 sep 09 - Door Ferry Mingelen

Kijk of luister naar: Algemene beschouwingen: oppositie mist slagkracht kabinet

Een verwoestende economische crisis met immense schatkisttekorten als gevolg en miljardenbezuinigingen op komst. Gisteren riepen koningin en kabinet op tot vastberadenheid en eenheid bij het aanpakken van de crisis en de desastreuze gevolgen ervan. Vandaag was het woord aan de elf fractievoorzitters in de Tweede Kamer.


Leuteren
De gevolgen van de economische crisis zullen nog jaren voelbaar zijn volgens de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota. Er zullen tientallen miljarden moeten worden bezuinigd. De reacties vanuit de oppositie zijn tot nu toe vooral negatief: SP-leider Agnes Kant spreekt over ”volksverlakkerij’’, de PVV roept om nieuwe verkiezingen, gisteren riep VVD-fractieleider mark Rutte:“Stop met leuteren, ga werken’’, en vandaag  verweet hij premier Jan Peter Balkenende opnieuw een gebrek aan regie bij de aanpak van de gevolgen van de recessie.

Kopvoddentax
Geert Wilders heeft de invoering van een 'hoofddoekjesbelasting' bepleit. In het debat over de rijksbegroting voor 2010 stelde hij voor om zo'n belasting à 1000 euro per jaar in te voeren. Wie een hoofddoekje wil dragen, moet eerst een vergunning vragen, aldus Wilders.

De PVV-leider noemde zijn belasting een 'kopvoddentax'. Als die wordt ingevoerd, gaan we eindelijk wat terugverdienen aan de islam, aldus Wilders. Volgens hem vervuilen de moskeeën, de hoofddoekjes en moslimmannen met baarden en lange jurken het beeld in de Nederlandse straten. Bovendien is een "islamitisch hoofddoekje" een teken van onderdrukking van vrouwen en dus een symbool van onvrijheid.

Gênante vertoning
Zijn voorstel stuitte echter op veel weerstand in de Kamer. D66-leider Alexander Pechtold sprak van een gênante vertoning en beschuldigde Wilders van xenofobe en racistische uitingen jegens moslims. Volgens hem voert Wilders gewoon een stukje cabaret op. Ook SP-fractieleider Agnes Kant vond het plan te absurd om op te reageren. Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie wees Wilders erop dat hij mensen schoffeert vanwege uiterlijke kenmerken. Minister Eberhard van der Laan (PvdA, Integratie) sprak van een "volstrekt hysterisch" voorstel, en een "zeer ontmoedigend signaal" naar mensen die het goed doen.

In NOVA vanavond een overzicht van de gebeurtenissen in Den Haag.

Netelige situatie
En verder een gesprek met politiek columnist van NRC Handelsblad en hoogleraar Journalistiek Marc Chavannes over de vraag: is het Nederlandse politieke bestel opgewassen tegen de huidige netelige situatie? De verwoestende economische crisis met de immense schatkisttekorten als gevolg en de miljardenbezuinigingen op komst, gaat dat het voorstellingsvermogen van de politiek niet te boven?

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief