Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Lege schoolbanken in Rotterdam

21 sep 09 - Door Mirjam Bartelsman en Marjolein Schut

Voor de zomer begon de gemeente Rotterdam met een pilot om uithuwelijking en achterlating van leerlingen tegen te gaan. Elk jaar blijven, met name na de zomervakantie, schoolbanken leeg. Sommige leerlingen keren niet meer terug op school omdat ze in het land van herkomst gedwongen zijn uitgehuwelijkt.


In Rotterdam telden leerplichtambtenaren het aantal lege schoolbanken. Samen met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, een onderdeel van de GGD, wordt zo geprobeerd de leerlingen op te sporen en te helpen.

In NOVA vanavond een gesprek met de Rotterdamse wethouder Jantine Kriens (Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang).

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief