Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Het gymnasium: een wit bastion

28 sep 09 - Door Mirjam Bartelsman en Jelmer Jansma

Kijk of luister naar: Het gymnasium: een wit bastion

De gymnasia in Nederland worden veelal bevolkt door blanke leerlingen. Bij de meeste gymnasia heeft het werven van allochtone studenten geen prioriteit.


Positieve discriminatie
Het Christelijk gymnasium Sorghvliet in Den Haag probeert via positieve discriminatie toch allochtone leerlingen naar de school te lokken. Dat vertelt de rector van het gymnasium, H. Rookmaaker vanavond in NOVA. Het gymnasium Sorghvliet is onder autochtone Haagse leerlingen erg populair en elk jaar moet er voor toelating worden geloot. Van de 700 leerlingen van de school is twee procent allochtoon. Daarom heeft de school besloten elk schooljaar tien plaatsen vrij te houden voor allochtone leerlingen. Deze leerlingen hoeven niet mee te doen aan de loting. Ook financiert de school voor hen alle kosten van de gymnasium-opleiding.

Bezwaar
Het gymnasium Sorgvliet is daarmee de eerste school voor voortgezet onderwijs, die via positieve actie allochtone leerlingen wil binnenhalen. De rector erkent dat autochtone ouders bezwaar maken."Zij vinden dat hun kind wordt gediscrimineerd omdat allochtone kinderen voorrang krijgen." Maar, zo zegt hij in NOVA: "Een school moet ook een afspiegeling zijn van de maatschappij erom heen. Daarom streef ik naar 15 tot 20 procent allochtone leerlingen op school. Het is ontzettend goed voor onze leerlingen om met dat soort kinderen om te gaan en voor allochtone leerlingen is het een manier om een prima opleiding te krijgen waar ook blanke kinderen recht op hebben."

Vragen
Volgens een eigen onderzoek van NOVA ligt het gemiddeld aantal niet-westerse allochtone leerlingen op de Nederlandse gymnasia onder de 2 procent.
De VVD vindt dat positieve discriminatie in het onderwijs niet toelaatbaar is. "Iedereen moet gelijk behandeld worden en gelijke kansen hebben om op een school te worden toegelaten", zegt VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming. Zij gaat over het voorkeursbeleid van het Haagse gymnasium vragen stellen aan staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs.


De NPS-documentaire ‘
De Nieuwe Elite’ gaat vanavond in première op het Nederlandse Filmfestival in Utrecht. Het is een film over het Rotterdamse Erasmiaans Gymnasium, waar twintig procent van de leerlingen van niet-westerse afkomst is. De documentaire 'De Nieuwe Elite' wordt donderdag 8 oktober na NOVA uitgezonden, om 22:50 op Nederland 2.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief