Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Politiedraaiboek strandfeest rammelde aan alle kanten'

29 sep 09 - Door Guido van Ophoven en Karel Ornstein

De voorbereiding van de politie en de gemeente op het strandfeest in Hoek van Holland rammelt aan alle kanten, die conclusie trekt voorzitter Walter Welting de Politiebond ANPV.


Draaiboek
Uit het vertrouwelijke draaiboek van de politie Rotterdam-Rijnmond dat in handen is van NOVA, blijkt dat de politie rekening hield met veel te weinig bezoekers. Terwijl de organisator van het feest al in mei laat weten dat er geen 15.000 maar 28.000 bezoekers komen, gaat de politie in haar draaiboek van 17 augustus, vijf dagen voor het feest, nog steeds uit van 15.000 bezoekers. 

“Nu staan er 70 agenten in het draaiboek en om het realistisch te maken zou je op z’n minst 125 agenten, aangevuld met mogelijk een peloton ME achter de hand, moeten hebben ”, zegt Walter Welting, van vakbod APNV. “Kennelijk heeft men dat hele feest onderschat. Ze zijn niet uitgegaan van een realistisch scenario. Als er 28.000 mensen komen had je zeker 200 agenten moeten inzetten”.

Rammelt
Volgens Welting rammelt het draaiboek aan alle kanten: “Het is uitgevoerd en men heeft dus in de voorfase onvoldoende communicatie met elkaar gehad. Dat valt de gemeente en de politie te verwijten”.

De brandweer en ook de geneeskundige ondersteuning houden wel rekening met 28.000 bezoekers. Het is de vraag waarom de politie in haar draaiboek van een veel lager aantal uitblijft gaan: “Die vraag zal gesteld moeten worden aan diegene die bij het overleg aanwezig is geweest, want is ie er wel geweest, heeft hij wel goed opgelet of zijn de cijfers niet goed naar hem door gecommuniceerd”, stelt Welting

In het draaiboek staat welke risico’s en problemen er zijn te verwachten. “Bij evenementen van deze omvang dient rekening gehouden te worden met een eventuele calamiteit en het risico op verstoring van de openbare orde, houdt rekening met de waarschijnlijkheid dat de bezoekers veel alcohol hebben genuttigd en verdovende middelen hebben gebruikt”

Beveiliging
En er staan duidelijke afspraken over de beveiliging. Zestig man van een beveiligingsbedrijf treden op bij ongeregeldheden: “De handhaving van de orde op en rond het festivalterrein is primair de verantwoordelijkheid van de organisator. Tijdens het evenement zal de politie in principe niet op het festivalterrein aanwezig zijn. Slechts een verbindingsman van de politie bevindt zich op het terrein”

Worst case
In het draaiboek staan 5 ‘worst case scenario’s’. Scenario’s die zeggen wat er moet gebeuren bij rampen, branden, massale vechtpartijen en ontploffingen. Pas dan wordt gekeken of de ME moet worden ingezet. Er is geen uitgewerkt scenario wat de politie moet doen als de bezoekers zich massaal op de agenten storten.

Conclusie
Welting: “Nou de leiding heeft zich niet goed voorbereid, het draaiboek is onvoldoende, rommelig en wat ze nu doen is de verantwoording neerleggen bij het lagere echelon en de collega’s die ter plaatse zijn geweest. De leiding, de korpsleiding, inclusief de burgemeester is in dit verhaal verantwoordelijk”.

In NOVA een verslag over wat er allemaal vooraf ging aan het strandfeest.

Terug naar boven

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief