Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

AOW-overleg mislukt

30 sep 09 - Door Ferry Mingelen en Nynke de Zoeten

Kijk of luister naar: AOW-overleg mislukt

De werkgevers hebben er geen vertrouwen meer in dat het de SER lukt nog met een eensgezind advies over de AOW te komen. Dit heeft een woordvoerder van VNO-NCW vanmiddag verklaard.


Verbijsterd

FNV-voorzitter Agnes Jongerius is verbijsterd dat de werkgevers hebben aangekondigd dat zij er niet veel vertrouwen meer in hebben dat de Sociaal-Economische Raad met een eensgezind AOW-advies komt. "Ik weet van niets", zei Jongerius. Ook SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan was volgens zijn woordvoerster niet gewaarschuwd door de werkgevers.

Teleurstellend
Minister Bos vindt het mislukken van het overleg tussen de sociale partners over de AOW-leeftijd "heel teleurstellend". Volgens de minister is het stuklopen in strijd met een goede Nederlandse traditie om moeilijke problemen samen met werkgevers en werknemers aan te pakken.

De coalitiepartijen CDA en ChristenUnie zijn teleurgesteld dat de Sociaal-Economische Raad (SER) er niet in geslaagd is om overeenstemming te bereiken over een alternatief voor de verhoging van de pensioenleeftijd.Maar SP-leider Agnes Kant daarentegen is "heel erg blij" dat werkgevers en de vakbeweging het niet eens zijn geworden over verhoging van de AOW-leeftijd. "De vakbonden hebben hun rug recht gehouden", aldus Kant.

Hand en tand
PVV-leider Geert Wilders belooft dat hij zich met zijn partij met hand en tand zal verzetten tegen een verhoging van de AOW. Hij vreest dat het kabinet na het mislukken van het overleg tussen de sociale partners snel zal besluiten de AOW-leeftijd naar 67 te verhogen.

Schuld
Volgens directeur Niek Jan van Kesteren van VNO-NCW zijn de onderhandelingen volgens hem vooral gebroken, omdat de vakbeweging bleef eisen dat de AOW-uitkering op peil blijft voor mensen die met 65 jaar met pensioen willen. Daardoor zou er onvoldoende worden bezuinigd.

Compromisvoorstel
Op tafel lag onder meer een compromisvoorstel van de onafhankelijke kroonleden van de raad. Dat gaat uit van een flexibele AOW-leeftijd. Wel worden mensen via belastingprikkels gestimuleerd na hun 65e door te blijven werken. Gisteren lieten de vakbonden weten een flexibele AOW vanaf 2015 te willen. Mensen kunnen dan kiezen: langer doorwerken met een hogere uitkering of eerder stoppen met minder AOW. Wie langer doorwerkt, krijgt een iets hogere uitkering. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de vergrijzing een hogere pensioenleeftijd "onontkoombaar" maakt en willen in 2025 in één keer de AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar.

Leden
Abvakabo, de ambtenarenbond van de FNV, zal een eventueel AOW-advies van de Sociaal-Economische Raad voorleggen aan de leden, ongeacht hoe het advies luidt, zo liet de bond vandaag weten.

In NOVA vanavond een verslag van de ontwikkelingen van vandaag en het laatste nieuws. In de studio commentaar Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief