Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Harde concurrentiestrijd in thuiszorg

24 okt 09 - Door Camelea Buys en Jane van Laar

Kijk of luister naar: Harde concurrentiestrijd in thuiszorg

Medewerkers van thuiszorginstelling Buurtzorg Nederland voelen zich bedreigd en geïntimideerd door hun oude werkgevers, de grotere thuiszorginstellingen.


Claim
De meesten van de ongeveer 1800 medewerkers die in de afgelopen anderhalf jaar van verschillende thuiszorginstellingen naar Buurtzorg Nederland overstapten, ontvingen een aangetekende brief waarin ze aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel meenemen van cliënten en de mededeling dat ze een claim kunnen verwachten die oploopt tot vijfduizend euro.

Afscheid
De nieuwe thuiszorgorganisaties zoals Buurtzorg groeien snel. Ze werken anders omdat ze cliënten verzorgen in kleine vaste teams zonder veel bureaucratie. Maar de wijkverpleegkundigen en verzorgenden die overstapten naar de nieuwe thuiszorgorganisatie Buurtzorg moesten per onmiddellijk sleutels inleveren, mochten geen afscheid nemen van hun cliënten en kregen geen afscheidsfeest. Ook zijn er werknemers op non-actief gezet toen zij een overstap aankondigden. De PvdA en de VVD hebben staatssecretaris Bussemaker om opheldering gevraagd.

NOVA bericht over de strijd tussen de thuiszorgorganisaties.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief