Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

AOW-akkoord in de maak

13 okt 09 - Door Ferry Mingelen

Kijk of luister naar: AOW-akkoord in de maak

Iedereen die volgend jaar 55 jaar is of ouder houdt zijn recht op AOW op 65-jarige leeftijd. De groep daaronder moet in principe langer doorwerken.


Akkoord
De regeringspartijen naderen een akkoord van die strekking. Daarin wordt ook afgesproken dat de leeftijd voor aanvullende pensioenen omhoog gaat. Hoe de maatregel voor de groep beneden de 55 wordt ingevoerd, is nog niet duidelijk. Dat zou in één keer kunnen, of in stapjes.

Lagere uitkering
Er is ook een akkoord in de maak voor mensen die op jonge leeftijd zijn begonnen met werken. Die zouden voor hun 65ste kunnnen stoppen met werken, maar krijgen dan een lagere uitkering. Alle betrokkenen benadrukken dat er nog geen echt akkoord is, waardoor nog dingen kunnen veranderen.

Crisis
Het kabinet besloot dit voorjaar dat de pensioenleeftijd omhoog moet om gevolgen van de vergrijzing op te vangen en om de overheidsfinanciën op orde te brengen na de economische crisis. Werkgevers en vakbonden in de Sociaal-Economische Raad (SER) kregen van het kabinet tot 1 oktober de tijd om met een AOW-advies te komen. Het overleg tussen sociale partners in de SER mislukte.

Ferry Mingelen doet verslag vanuit Den Haag.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief