Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Top PvdA legt AOW-besluit succesvol uit

26 okt 09 - Door Ferry Mingelen, Nynke de Zoeten

Kijk of luister naar: Top PvdA legt AOW-besluit succesvol uit

Nog lang niet alle PvdA-leden zijn tevreden met het door het kabinet genomen besluit de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Daarom legt de PvdA-top dat vanavond aan de achterban uit.


Terecht vertrouwen
PvdA-leider Wouter Bos hield de leden voor dat de hogere pensioenleeftijd nodig is om voorzieningen, zoals zorg, onderwijs en uitkeringen, op peil te houden. Vantevoren was Bos vol vertrouwen dat hij zijn achterban zou kunnen overtuigen van de noodzaak van de verhoging van de AOW-leeftijd en niet ten onrechte, zo bleek vanavond: de ledenraad heeft zich achter het kabinetsplan geschaard. Het advies van de ledenraad is 'zwaarwegend'.

Kritiek
Tijdens drie informatiebijeenkomsten van de PvdA de afgelopen week slaagde de partijtop er niet in om de achterban geheel mee te krijgen. Vooral in Limburg en Rotterdam klonk kritiek. In Overijssel werd genuanceerder gereageerd.

FNV
Bij PvdA-bijeenkomsten probeert de FNV steeds het verzet in de achterban op te porren. Volgens de vakbeweging biedt het kabinet mensen te weinig keuzevrijheid om zelf te besluiten of ze met 65, 67 of 70 jaar stoppen met werken. Ook zouden werknemers die vroeg zijn begonnen met werken en een zwaar beroep hebben, onvoldoende ontzien worden.

In NOVA vanavond een verslag van de ledenraad en vanuit Utrecht een reactie van Wouter Bos.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief