Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Exclusief gesprek met Michael Gorbatsjov

26 okt 09 - Door Bart Klijberg, Tom Kleijn, Reijer Zwaan

Kijk of luister naar: Exclusief gesprek met Michael Gorbatsjov

De Club van Rome, een groep van wetenschappers, economen, politici en zakenmensen, begint vandaag in Amsterdam aan een tweedaagse openbare conferentie.


Declaratie
De leden komen ieder jaar bijeen om te praten over vraagstukken van wereldformaat, zoals de vervuiling van het milieu, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de groei van de wereldbevolking. De Club wil deze keer een declaratie opstellen, 'de declaratie van Amsterdam aan Kopenhagen', die de regeringsleiders, die in december op de Klimaattop in Kopenhagen samenkomen, moet overtuigen tot een duurzame inrichting van de maatschappij te komen. Sprekers vandaag en morgen zijn onder meer de Russische oud-president en erelid Michael Gorbatsjov, burgemeester van Amsterdam Job Cohen en milieuminister Jacqueline Cramer.

Grenzen aan groei
In 1972 bracht de Club van Rome het rapport 'Grenzen aan de Groei' uit. Daarmee waarschuwde de organisatie als eerste tegen de ongebreidelde groei van de wereldbevolking en de economie met alle gevolgen voor het milieu van dien.

Vlees
Jacqueline Cramer wil een halt toeroepen aan de uitbreiding van landbouwgrond wereldwijd om het verlies aan planten- en diersoorten te bestrijden, zo roept zij vandaag op in haar speech op de assemblee van de Club van Rome. De biodiversiteit holt achteruit, mede veroorzaakt door de enorme hoeveelheden rundvlees die de wereldbevolking nuttigt.

Gorbatsjov
Michael Gorbatsjov, erelid van de Club van Rome, richtte begin jaren negentig Green Cross International op. Een organisatie die zich richt op het scheppen van condities die moeten leiden tot een duurzame samenleving en probeert een harmonieuze relatie tussen mens en milieu te creëren. Deze milieuclub wil in de toekomst gaan samenwerken met Wereldwaternet, dat waterprojecten in conflictgebieden uitvoert. Behalve voor de bijeenkomst van de Club van Rome, is Gorbatsjov ook in Amsterdam om een overeenkomst tussen beide partijen te ondertekenen.

Klimaatcrisis
Michael Gorbatsjov riep vandaag op om snel in actie te komen. Want als er niets veranderd aan ons economische systeem, krijgen we op den duur te maken met een klimaatcrisis. De consequenties van zo'n klimaatcrisis zullen veel en veel erger zijn dan die van de huidige economische crisis, aldus Gorbatsjov.

Duurzaam
Gorbatsjov vindt dat nationale overheden de overstap moeten maken naar duurzame energiebronnen. Ook vindt hij dat de regeringen nieuwe, energiezuinige technologieën moeten ondersteunen. "Maar het tegenovergesteld gebeurt." Gorbatsjov stelt onder meer vast dat overheden miljarden en miljarden in de wapenindustrie investeren.

Duurzame economie
De geïndustrialiseerde landen moeten tijdens de klimaattop in Kopenhagen het voortouw nemen om de overstap naar een duurzame economie te maken, vindt Gorbatsjov. "Deze landen moeten duurzame initiatieven financieel en technisch ondersteunen en hun uitstoot van CO2 terugdringen." Gorbatsjov vindt dat met name drie landen, die momenteel sterk industrialiseren, hun verantwoordelijkheid moeten nemen: China, India en Brazilië.

In NOVA vanavond een exclusief gesprek met Michael Gorbatsjov.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief