Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Uitgehuwelijkte meisjes onder toezicht kinderbescherming'

29 okt 09 - Door Mirjam Bartelsman

Kijk of luister naar: 'Uitgehuwelijkte meisjes onder toezicht kinderbescherming'

Alle minderjarige moslimmeisjes die door hun ouders zijn uitgehuwelijkt moeten onmiddellijk onder toezicht komen van de kinderbescherming.


Dat zegt de directeur van de Haagse jeugdzorg, na de verdwijning van de 17-jarige Suat.

Seks
In NOVA vanavond haar verhaal: Suat wordt op haar dertiende uitgehuwelijkt aan een 24-jarige man. Het huwelijk is door een imam voltrokken en niet geldig voor de Nederlandse wet. Het meisje weigert seksuele omgang met haar man, maar van haar vader moet ze op vaste dagen seks hebben. Wanneer de echtgenoot van Suat haar mishandelt, wil Suat terug naar haar ouders. Haar ouders - traditioneel in opvatting over gezin en rolverdeling - weigeren, en zeggen dat zij terug moet naar haar echtgenoot.

Gedwongen
Als Suat vijftien jaar is, meldt zij op school bij de zorgcoördinator dat zij getrouwd is en bovendien aanhoudende lichamelijke klachten heeft. Ook meldt zij dat haar ouders haar tot het huwelijk hebben gedwongen. De school meldt dit bij het Adviesbureau Kindermishandeling (AMK) die vervolgens, in samenwerking met de politie, met de zaak aan de slag gaat.

Alles goed
Het Adviesbureau overtuigt de ouders er uiteindelijk van dat Suat weer bij hen thuis moet gaan wonen. De ouders beloven hun dochter terug te nemen en maken een nieuwe afspraak met het AMK. Maar die afspraak gaat nooit door en Suat blijft - tegen haar zin - bij haar man wonen. Suat vertelt niemand meer over haar situatie en zegt tegen de schoolleiding dat alles goed met haar gaat.

Eerwraak
Maar wanneer de politie na enige tijd opnieuw contact opneemt met Suat,  zegt zij dat zij nog steeds bij haar man woont en daar graag weg wil. In de zomer van 2009 vedwijnt Suat. Haar vader heeft zijn dochter uitgeschreven bij de gemeente Den Haag. Alle betrokkenen zijn nu bang dat Suat slachtoffer zal worden van eerwraak.

NB. Preventie van eerwraak
Op 4 november wordt er een discussiedag georganiseerd voor mensen die in hun omgeving te maken hebben of dreigen te maken te krijgen met eerwraak. Zie voor meer informatie:
Stichting Zebra.

Naar boven

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief