Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kansen zeilster Laura nog niet verkeken

30 okt 09

Kijk of luister naar: Kansen zeilster Laura nog niet verkeken

Het 14-jarige meisje Laura dat van plan is om rond de wereld te zeilen, blijft onder toezicht van Jeugdzorg staan. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald. Maar een eventueel uitvaren van Laura wat betreft haar sociale, emotionele en identiteitsontwikkeling levert volgens de rechtbank géén ernstige ontwikkelingsbedreiging op.


Gevaar
Laura staat sinds eind augustus al onder voorlopig toezicht van Bureau Jeugdzorg. Daardoor kon ze de afgelopen twee maanden niet vertrekken. Het staat Laura en haar ouders vrij om in de komende periode, dus tot 1 juli 2010, een nieuwe aanvraag te doen om de ondertoezichtstelling ongedaan te maken. De uitspraak werd vandaag aangehoord door een flinke schare journalisten en fotografen uit de hele wereld.

Niet voldoende uitgewerkt
Een ondertoezichtstelling kan worden uitgesproken wanneer de psychische ontwikkeling en gezondheid van een minderjarige gevaar lopen, of wanneer de gezondheid ernstig wordt bedreigd. De rechter vond vooral dat de veiligheidsplannen van Laura nog niet voldoende zijn uitgewerkt. Zo heeft Laura nog geen EHBO-training gevolgd, en geen slaapmanagementcursus. Dat is nodig omdat Laura tijdens haar reis op sommige momenten maar twintig minuten zou kunnen slapen. Ook is de rechter van mening dat Laura nog onvoldoende ervaring heeft met het solozeilen op zee.

Concreet
Op de zitting eerder deze week heeft Laura aangegeven op zijn vroegst in april/mei 2010 te willen vertrekken. Er zijn plannen om Laura tijdens de hele tocht te laten begeleiden door een ervaren zeezeiler op een tweede boot. Die plannen zijn volgens de rechtbank echter nog te weinig concreet en uitgewerkt.

Moeder
Tijdens de zitting mochten ook Laura en haar ouders commentaar leveren. Laura’s ouders zijn gescheiden en ze woont bij haar vader, die haar reisplannen steunt. Haar moeder sprak zich eerder in een interview in de Volkskrant juist tegen de reis uit. Tijdens de zitting heeft de moeder duidelijk gemaakt dat zij wel met de voorgenomen reis instemt wanneer het duidelijk is dat Laura begeleid zal worden.

Psycholoog
Ook het volgen van onderwijs is nog niet goed geregeld. Laura moet in principe in staat worden geacht zelfstandig onderwijs te volgen, maar er zijn nog geen afspraken gemaakt met de Wereldschool en geeft de leerplichtambtenaar op dit moment geen toestemming.

Daar staat tegenover dat het uitvaren van Laura wat betreft haar sociale, emotionele en identiteitsontwikkeling volgens de rechtbank géén ernstige ontwikkelingsbedreiging oplevert. De afgelopen twee maanden heeft een psycholoog onderzoek gedaan naar Laura. Uit dit onderzoek komt weliswaar een beeld naar voren van een normaal 14-jarig meisje dat geneigd is onafhankelijk te opereren en haar eigen gang te gaan, maar daarin ziet de rechtbank geen aanleiding aan te nemen dat de zeiltocht op deze punten een ernstige bedreiging voor Laura’s ontwikkeling oplevert.

In NOVA vanavond exclusieve beelden van een zeilende Laura op de Atlantische Oceaan. In de studio een gesprek met haar woordvoerder, Mariska Woertman.

Naar boven

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief