Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Tips voor zelfdoding op internet: doen of laten?

12 nov 09 - Door Mélinde Kassens, Jane van Laar

Kijk of luister naar: Tips voor zelfdoding op internet: doen of laten?

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) lanceert vandaag een website die tips geeft over het gebruik van medicatie ten behoeve van zelfdoding. Zij wil hiermee voorkomen dat mensen naar gruwelijke methoden moeten grijpen.


"Het gaat om gedegen informatie over het gebruik van middelen en methodes die je ook in boekjes kunt vinden", aldus de NVVE-woordvoerster. De site lag meteen plat vanwege de overweldigende internationale belangstelling.

Doodswens
De website is bedoeld voor mensen met een doodswens die niet in aanmerking komen voor euthanasie of bij wie de arts weigert euthanasie toe te passen dan wel hen door te verwijzen. De website is een van de eerste sites in de wereld die in detail methodes voor zelfdodig beschrijft.

Besloten
Met de besloten website wil de vereniging haar leden op een moderne manier informeren over onder meer het gebruik van medicijnen bij zelfdoding, ook in verband met iemands gewicht. "We willen voorkomen dat mensen op een gruwelijke wijze een eind aan hun leven moeten maken door voor de trein of van het dak te springen", aldus de woordvoerster.

Informatie
Zij benadrukt dat het niet gaat om een instructie. Hulp bij zelfdoding is in Nederland verboden. "De website is niet meer en niet minder dan het boekje - het zogenaamde ‘Schotse boekje’ - dat we al eerder hebben uitgeven met informatie over zelfdoding. Dat is weliswaar om andere redenen uit de handel genomen, maar er is niet zo veel verschil. Er zijn tenslotte wel meer van dergelijke informatieboekjes te koop. Tot nu toe is niet gebleken dat het geven van informatie over zelfdoding strafbaar is."

Waarschuwing
De infomatie op de website is alleen toegankelijk voor leden van de NVVE. Bij het inloggen krijgt de lezer een waarschuwing om de Ledenondersteuningsdienst van de NVVE te raadplegen bij een doodswens. Ook wordt eerst de wettelijke situatie wordt uitgelegd en een waarschuwing gegeven dat hulp bij zelfdoding in Nederland strafbaar is.

Niet strafbaar
Het Openbaar Ministerie stelt vandaag dat het alleen maar publiceren van informatie op een website is niet strafbaar is. Een woordvoerster van het OM zegt dat justitie zelf nog niet in staat is geweest om de inhoud van de website van de NVVE te bekijken. De regel is echter dat iemand schuldig is aan strafbare hulp bij zelfdoding, als deze persoon het voor iemand mogelijk of makkelijker heeft gemaakt om zichzelf van het leven te beroven. Dat hangt volgens het OM "in belangrijke mate af van de omstandigheden van het geval". De rechter moet daar uiteindelijk een oordeel over vellen, aldus justitie.

In de studio debatteren Petra de Jong, directeur van de NVVE, en psychiater Jan Mokkenstorm, oprichter van www.113online.nl, een site die juist probeert mensen van hun doodswens af te helpen.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief