Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Meer wetenschappelijk onderzoek bij kinderen'

26 nov 09 - Door Jane van Laar, Marcel Ouddeken

Kijk of luister naar: 'Meer wetenschappelijk onderzoek bij kinderen'

Onderzoekers moeten makkelijker medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen kunnen doen. Nu kan door de strenge regels belangrijk onderzoek in Nederland niet gedaan worden. Daardoor komt het vaak voor dat kinderen medicijnen krijgen die niet op hen zijn getest.


Advies
Dat staat in het advies van de commissie-Doek dat staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) vandaag in ontvangst nam. De staatssecretaris gaf aan zich wel te kunnen vinden in de opvatting van de commissie dat de regels te strak zijn. Een ziek kind verdient wel bescherming, maar zou zelf goed in staat zijn om aan te geven of het mee wil doen aan onderzoek waar andere zieke kinderen van kunnen profiteren.

Verruiming
Begin juli dit jaar pleitten kinderartsen in NOVA al voor een verruiming van experimenteel medicijngebruik bij ernstig zieke kinderen. Zij vinden dat Nederland te veel achterloopt bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor ernstig zieke kinderen. Wettelijke regels verhinderen dat Nederlandse kinderen aan belangrijk onderzoek meedoen.

Geen risico
De wet is tot nu toe het strengst als het gaat om onderzoek met kinderen. Als de kinderen die aan het onderzoek deelnemen er zelf geen baat bij kunnen hebben, dan moeten de risico's bijna nihil zijn. Anders wordt het onderzoek afgewezen. Volgens de artsen heeft dit tot gevolg dat in Nederland bijna geen enkel onderzoek wordt toegestaan. Al het belangrijke 'baanbrekende' onderzoek gebeurt daarom in het buitenland.

Toetsing
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), die als taak heeft er op toe te zien dat mensen die als proefpersoon dienen geen risico’s lopen, houdt zich daar volledig aan en heeft inmiddels zeer nauwgezet enkele honderden onderzoeksprotocollen getoetst. En sommige zijn op gefundeerde gronden naar de prullenbak verwezen omdat ze niet aan de wettelijke eisen voldoen. De CCMO kan niet anders dan zich aan de wet houden, en riep in 2006 al op te kijken naar ruimere wetgeving.

Commissie Doek
De Commissie Doek heeft de afgelopen twee jaar onderzocht of de wet zou moeten veranderen en heeft nu dus geadviseerd dat er makkelijker onderzoek met kinderen gedaan zou moeten kunnen worden.

De voorzitter van de commissie, prof. dr. Jaap Doek, licht in de studio zijn advies toe.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief