Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ophef over minaretverbod Zwitserland

30 nov 09 - Door Jan Eikelboom, Ad van Oosten, Renske Heddema

Kijk of luister naar: Ophef over minaretverbod Zwitserland

Een meerderheid van 57 procent van de Zwitsers stemde gisteren voor een bouwverbod van moskeeën; er mogen geen minaretten meer worden gebouwd.


Integratie
De volksstemming was een initiatief van een verbond dat een verdere islamisering van de Zwitserland wil voorkomen. Het comité ziet minaretten als teken tegen integratie.

Wrevel
Het voorstel werd ondersteund door onder meer de grootste Zwitserse partij, de nationaalconservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP), en een andere rechtse partij. "De wrevel bij de bevolking over de bouw van minaretten is door de politiek genegeerd", stelde de voorzitter van het actiecomité, Walter Wobmann, na de overwinning. Hij kondigde meteen stappen aan tegen gedwongen huwelijken, de totale verhulling van vrouwen en besnijdenissen.

Geschokt
De Zwitserse regering toonde zich geschokt en teleurgesteld over de uitkomst van het referendum, maar stelde de uitslag te respecteren. Nieuwbouw is daarmee verboden. Bouwplannen worden geschrapt, aldus het ministerie van Justitie. De huidige vier minaretten vallen niet onder het verbod.

De regering had de bevolking dringend aangeraden 'nee' te stemmen, net als christelijke, islamitische en joodse leiders. Bern vreest economische strafmaatregelen van Arabische staten en gevolgen voor de talrijke internationale instanties in het land. Ook vinden de regering en de religieuze bewegingen dat het verbod een bedreiging kan vormen voor vreedzame samenwerking tussen religies en voor de integratie van moslims in Zwitserland.

Extremisme
De Zwitserse minister Eveline Widmer-Schlumpf van Justitie noemde het minaretverbod geen geschikt middel in de strijd tegen extremisme. Zij vreest dat het besluit radicale moslims in de kaart speelt.

Vrijheid van godsdienst 
Volgens minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) is het verbod mogelijk in strijd met de vrijheid van godsdienst en daarmee met de mensenrechten. Belanghebbenden kunnen het verbod eventueel laten toetsen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken vindt de uitslag van de volksstemming "zeer bedroevend".

Belediging
Ook in de islamitische landen leidde het verbod tot boze reacties; "Dit voorstel moet niet alleen worden gezien als een aanval op de godsdienstvrijheid, maar ook als een poging om de gevoelens te beledigen van de moslimgemeenschap binnen en buiten Zwitserland", aldus de invloedrijke Egyptische grootmoefti Sjeik Ali Gomaa.

Vooringenomenheid
Ook de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt heeft het Zwitserse minaretverbod bekritiseerd. Zweden is op dit moment EU-voorzitter. Hij ziet het verbod als een uitdrukking van behoorlijk wat vooringenomenheid en misschien zelfs angst, maar het is duidelijk dat het op alle fronten een negatief signaal is.

Prachtig
PVV-leider Geert Wilders feliciteerde Zwitserland "met de prachtige uitslag" van het referendum. "Wat in Zwitserland kan, moet hier ook kunnen", stelt hij. De PVV streeft naar zo'n referendum in Nederland.

Sharia
Voorstanders van het verbod menen dat minaretten geen religieus karakter hebben, omdat het bouwwerk niet in islamitische geschriften wordt genoemd. Minaretten zouden een voorbode zijn van de de sharia, de islamitische wetgeving.

NOVA is in Zürich spreekt daar met mensen van een moskee in Zürich, leden van de Zwitserse Volkspartij (SVP) en peilde de meningen op straat. Vanuit Londen een gesprek met Tariq Ramadan, islamitisch filosoof met de Zwitserse nationaliteit.

Naar boven

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief