Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verzet tegen afmaken gezonde geiten

10 dec 09 - Door Jan Eikelboom, Judith Pennarts, Jan van Loenen

Kijk of luister naar: Verzet tegen afmaken gezonde geiten

Minister Verburg (Landbouw) praat vandaag in de Tweede Kamer over de maatregelen betreffende de aanpak van de Q-koorts die zij gisteren, samen met minister Klink (Volksgezondheid) heeft aangekondigd.


In eerste instantie had de Kamer begrip voor de maatregelen, maar de Kamer vraagt zich wel af of het niet allemaal eerder had gekund en gemoeten.

Principieel onjuist
De boeren vinden het principieel onjuist om ook gezonde dieren af te maken en daarom vindt de LTO, de belangenorganisatie van boeren, dat de Tweede Kamer moet voorkomen dat geiten en schapen die niet besmet zijn met de Q-koortsbacterie toch worden afgemaakt.

Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren is ook 'niet helemaal blij met de maatregelen: 'Ga niet over tot de ruiming van gezonde, drachtige geiten'. De partij zamelt op internet handtekeningen in "tegen de massale doding van gezonde geiten en schapen". Het kabinet is tot nu toe nalatig geweest, vindt Kamerlid Marianne Thieme, die denkt dat de beesten ook best afzonderlijk kunnen worden getest op aanwezigheid van de bacterie. "Het ruimen van gezonde dieren is niet nodig om de volksgezondheid te beschermen en is ethisch onaanvaardbaar. Wanneer hiertoe wordt overgegaan zal dit ingegeven zijn door economische motieven: er hoeft dan immers niet onderzocht te worden welke dieren wel en niet besmet zijn."

'Dood door schuld'
Marianne Thieme beschuldigt het kabinet zelfs van dood door schuld, omdat gegevens van besmette bedrijven niet snel naar buiten zijn gebracht. De overige partijen vonden dit grote woorden en vroegen Thieme herhaaldelijk om onderbouwing. Thieme nam geen afstand van haar woordkeus.

Dierenartsen
De dierenartsen zijn er niet gelukkig mee dat gezonde drachtige dieren worden geruimd, maar ze zullen zich niet verzetten als ze worden ingezet bij de ruimingsoperatie, aldus Ludo Hellebrekers, voorzitter van de KNMvD, de beroepsvereniging van dierenartsen gisteren. Hellebrekers pleit voor maatregelen die humaan en proportioneel zijn en waarbij een zorgvuldige ethische afweging voorafgaat aan de beslissing tot het afmaken van de dieren.

Patiënten
De vereniging van Q-koortspatiënten in oprichting had meer maatregelen voor de lange termijn verwacht. Het afmaken doden van (besmette) drachtige dieren op besmette bedrijven noemen zij een klein stapje in de goede richting dat veel te lang op zich heeft laten wachten.

Varkens
Het is niet de eerste keer dat er op grote schaal beesten afgemaakt moeten worden na uitbraak van een besmettelijke ziekte. Twaalf jaar geleden werd Nederland getroffen door de varkenspest. NOVA gaat terug naar boer Melis in het Brabantse Venhorst.

NOVA gaat op bezoek bij een besmette geitenhouderij en peilt daar de stemming. In de studio reageert Ludo Hellebrekers, voorzitter van de KNMvD, de beroepsvereniging van dierenartsen.

Het is overigens niet de eerste keer dat er op grote schaal beesten afgemaakt moeten worden na uitbraak van een besmettelijke ziekte.
Twaalf jaar geleden werd Nederland getroffen door de varkenspest. In totaal werden toen negen en een half miljoen varkens afgemaakt.
NOVA gaat terug naar boer Melis in het Brabantse Venhorst.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief