Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Intentieverklaring resultaat Kopenhagen

19 dec 09 - Door Hein Hansen en Hans Kema

Kijk of luister naar: Intentieverklaring resultaat Kopenhagen

De 192 landen die deelnamen aan de klimaattop in Kopenhagen zijn het niet eens geworden over hoe de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.


Soedan, Cuba, Bolivia, Venezuela en Tuvalu verwierpen het voorlopige akkoord wat onder leiding van de Amerikaanse president Barrack Obama tot stand was gekomen. De plenaire vergadering van de conferentie heeft vanmorgen wel officieel "kennisgenomen van het Akkoord van Kopenhagen", wat neerkomt op een intentieverklaring over het te voeren beleid.

Teleurstelling

Omdat het akkoord niet wordt gesteund door alle landen die aan de top deelnamen, heeft het geen officiële status binnen de VN. Een teleurstelling voor velen die hoge verwachtingen hadden van de top.

Obama
Gisteren leek het er nog op dat de landen consensus zouden bereiken. Onder leiding Obama slaagden onder andere de VS, China, EU en India erin het eens te worden over een voorlopig akkoord. Obama sprak van een “betekenisvol akkoord” en de voorzitter van de Europese Commissie José Barroso zei dat “dit akkoord beter is dan geen akkoord”. Zijn teleurstelling kon hij echter niet onderdrukken. “Het is duidelijk beneden onze ambities”, aldus de voorzitter. “We moeten accepteren dat we er niet uit hebben gekregen wat we hadden gewild”, zei Jacqueline Cramer, minister van Ruimte en Milieu.

Inhoud
In het document staat dat de aarde niet meer dan 2 °C mag opwarmen. Hoe dat bereikt moet worden blijft nog ongewis. In februari moeten de landen hun plannen om de uitstoot van CO2 te verminderen voorleggen, maar strafmaatregelen bij het uitblijven hiervan zijn er niet. Rijke landen beloven met 10 miljard dollar per jaar de arme landen te helpen bij de problemen die zij ondervinden door klimaatverandering. Vanaf 2020 stijgt dit bedrag naar 100 miljard dollar per jaar. Het akkoord is niet juridisch bindend, één van de grote kritiekpunten op het plan.

Kritiek
De landen die het akkoord vandaag torpedeerden vinden de afspraken over CO2-reductie te zwak en er wordt te veel rekening gehouden met de rijke landen.

Ian Fry, vertegenwoordiger van de eilandenstaat Tuvalu, zei dat “het erop lijkt dat ons dertig zilverstukken zijn aangeboden om onze mensen en onze toekomst te verraden”. Tuvalu dreigt door de stijgende zeespiegel door de Grote Oceaan te worden verzwolgen.

In NOVA vanavond de reacties uit Kopenhagen. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders reageert in de studio.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief