Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet aanvaardt kritiek Davids op mandaat

13 jan 10 - Door Ferry Mingelen

Kijk of luister naar: Kabinet aanvaardt kritiek Davids op mandaat

Het kabinet aanvaardt 'met de kennis van nu' dat voor de Amerikaanse inval in Irak in 2003 'een adequater volkenrechtelijk mandaat nodig zou zijn geweest'.


Dat schrijft premier Jan Peter Balkenende vanavond in een brief aan de Tweede Kamer. Gisteren zei de premier nog dat er onder deskundigen altijd discussie is geweest over het mandaat en dat volgens hem een nieuwe VN-resolutie voor de inval wenselijk maar niet noodzakelijk was. De commissie-Davids stelde echter dat een adequaat volkenrechtelijk mandaat ontbrak.

Leidend
Balkenende geeft in zijn brief ook aan dat het kabinet het rapport van de commissie-Davids leidend zal laten zijn "bij een kritische terugblik op het verleden en het trekken van lessen voor de toekomst".

Crisis
Het kabinet was in crisis door een hoog opgelopen ruzie tussen het CDA en de PvdA over kritiek van premier Jan Peter Balkenende op het Irakrapport van de commissie-Davids.

Overleg
Vandaag werd binnen de coalitie de gehele dag koortsachtig overlegd, maar dat leidde vooralsnog niet tot een oplossing. De Tweede Kamer wil een debat met premier Balkenende, maar de top van het kabinet slaagde er niet in het eens te worden over een gezamenlijke brief aan de Kamer.

Harde conclusies
Gisteren kwam de commissie met harde conclusies over de besluitvorming om de Brits-Amerikaanse inval in Irak in 2003 politiek te steunen. Vooraf was tot op het hoogste niveau geen inzage geweest in het rapport.

Verklaring
In een samen met de andere regeringspartijen PvdA en ChristenUnie opgestelde verklaring weersprak Balkenende op meerdere punten de kritiek van Davids. In antwoorden op vragen van journalisten deed hij dat nog uitvoeriger. De PvdA-fractie en de PvdA-bewindslieden waren daar woedend over en eisten een nieuwe verklaring van de premier. Balkenende had zich in de ogen van de PvdA te veel opgesteld als de premier van het toenmalige kabinet van CDA, VVD en LPF en te weinig als de premier van de huidige coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie. CDA en PvdA stonden in 2003 lijnrecht tegenover elkaar over de rechtmatigheid van een oorlog in Irak.

Maar het CDA kaatste de bal met steun van de ChristenUnie terug naar de PvdA. Namens die partij hadden immers vicepremier Wouter Bos en PvdA-minister Guusje ter Horst ingestemd met de verklaring die Balkenende had voorgelezen.

Geen oplossing
Om de crisis te bezweren ging Balkenende vandaag met de vicepremiers Bos en Rouvoet om de tafel. Maar het eens worden lukte ondanks uren praten in het geheel niet. Ook de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, bijeen op de kamer van CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel, vonden geen oplossing.

Respijt
Vervolgens trokken de regeringspartijen zich terug in eigen kring voor spoedoverleg. Ook dat bracht geen soelaas. Inmiddels had de vertwijfelde oppositie in de Kamer opheldering van de premier geëist. Er moest een brief komen van het kabinet en daarna zouden Balkenende, Bos en Rouvoet naar de Kamer moeten komen voor een debat. Maar toen de gevraagde brief er om half negen 's avonds nog niet was, gaf de Kamer het kabinet nog een uur respijt.

Rond kwart voor tien was er dan eindelijk de verwachte brief en begint het debat alsnog rond 22:15.

In NOVA vanavond live (een deel van) het debat en het laatste nieuws. In de studio reageert voormalig PvdA-voorzitter Ruud Koole.

Het debat is ook live te volgen via Politiek 24.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief