Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Catastrofale problemen' met politiecomputers

27 jan 10 - Door Guido van Ophoven, Karel Ornstein

Kijk of luister naar: 'Catastrofale problemen' met politiecomputers

'De problemen met de ICT leiden tot een crisissituatie.'


Dat zegt Pieter-Jaap Aalbersberg, korpschef van de Politie IJsselland, in een vertrouwelijke brief in handen van NOVA.

Catastrofale vormen
Volgens Aalbersberg zijn de computersystemen alleen maar trager geworden. “De problemen hebben in z’n totaliteit catastrofale vormen aangenomen. Het niet functioneren van onze systemen raakt de slagader van mijn organisatie”, aldus Aalbersberg in een brief aan VTS Politie Nederland, verantwoordelijk voor de computersystemen bij de korpsen.

Grote schaal
De korpschef stelt dat de ICT-voorzieningen binnen zijn korps het op grote schaal laten afweten. Ook burgers ondervinden hiervan hinder. De problemen zijn niet alleen het gevolg van de grote politiecomputerstoring waar Noord- en Oost-Nederland al ruim een week last van hebben. Aalbersberg: “Enkele weken geleden heb ik over de problemen al telefonisch contact gehad maar dat heeft in praktische zin niets opgeleverd. Ik vind het onacceptabel dat een politieorganisatie burgers teleur moet stellen omdat haar werksystemen uitvallen c.q. zo traag zijn”. Het korps bevestigt tegenover NOVA dat de kritiek van Aalbersberg gaat over functioneren van het totale systeem.

Quotum
De ICT-voorzieningen zijn volgens de korpschef traag, vallen halverwege uit, of je komt er helemaal niet in. Daarnaast kregen acht korpsen in Noord- en Oost-Nederland nog eens te maken met een grote storing waardoor maar een beperkt aantal agenten tegelijkertijd achter de computer kan werken.

Veiligheid
Volgens de Nederlandse Politie Bond heeft die grote storing ook gevolgen voor de veiligheid: "Kentekens van verdachte auto's komen nu niet of heel erg traag binnen en daar wachten agenten dan niet op en dan gaan ze verder naar een volgende zaak", aldus Jan Willem van de Pol van de NPB. Maar er verdwijnen ook gegevens. "In één regio zijn de gegevens van veelplegers weg", aldus Van de Pol. "Je kan dus niet meer zien of iemand meerdere malen in aanraking is geweest met de politie".

Thuis
Ook wordt er aan agenten gevraagd om thuis de administratie te doen. Van de Pol. "Je gaat niet operationele politie-informatie op je privé-computer zetten. De beveiliging en procedures die je op een politiecomputer hebt, heb je natuurlijk niet thuis".

Parlementair onderzoek
De fracties van de SP en VVD zijn het zat. Ze willen een parlementair onderzoek naar de problemen met de politiecomputers. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wil, als de problemen in Noord- en Oost-Nederland zijn opgelost, een extern onderzoek naar de ICT-voorziening van de politie.

Morgen komen de politiebonden voor een spoedoverleg met de minister bijeen. Ook de Tweede Kamer houdt morgen een spoeddebat over de ICT-organisatie van de politie.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief