Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Aanpassingen pensioenstelsel nodig'

27 jan 10 - Door Nynke de Zoeten, Miriam Lavalette

Kijk of luister naar: 'Aanpassingen pensioenstelsel nodig'

Werknemers kunnen niet meer uitgaan van de zekerheid dat ze 70 procent van hun salaris als pensioen ontvangen op 65-jarige leeftijd.


Ambities
Om het pensioenstelsel overeind te houden, moeten werkgevers en werknemers de ambities omlaagschroeven en uitgaan van een lagere uitkering en/of hogere uittreedleeftijd. Als sociale partners dat niet willen, moeten ze hogere risico's op tegenvallers in de pensioenopbouw accepteren.

Houdbaar
Dat staat in het advies van de commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen, onder leiding van professor Kees Goudswaard. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) had de commissie gevraagd te onderzoeken of het pensioenstelsel nog houdbaar is met de vergrijzing en de financiële crisis.

Flexibel
De pensioenwet moet volgens de commissie versoepelt worden zodat werkgevers en vakbonden meer onvoorwaardelijke en flexibele pensioenafspraken kunnen maken. Sociale partners kunnen zo de risico's anders spreiden. Ook noemde Goudswaard het "een interessante optie" om pensioentoezeggingen afhankelijk te maken van de stijgende levensverwachting.

Onzekerheid
Om de huidige ambitie van 70 procent salaris bij pensioneren te handhaven, zouden de premies verder moeten stijgen van de huidige 13 procent naar 17 procent gemiddeld van de loonsom in 2025. Dat zou de kosten voor werkgevers en werknemers zodanig opdrijven dat het schadelijk is voor de economie. Sociale partners kunnen dit volgens de commissie voorkomen als ze kiezen voor een zekerder pensioen door de ambities te verlagen, of accepteren dat doelstellingen niet altijd worden gehaald. In het laatste geval moeten werknemers over de onzekerheid van hun pensioen wel beter worden geïnformeerd.

Aan de slag
Minister Donner (Sociale Zaken) hoopt dat werkgevers- en werknemersorganisaties snel aan de slag gaan om aanvullende pensioenen te hervormen. Volgens Donner blijkt uit het rapport van de commissie dat problemen met pensioenen "niet vanzelf verdwijnen" als aandelenmarkten herstellen. De vergrijzing en de stijgende levensverwachting maken het pensioen zo veel duurder dat volgens hem sociale partners gedwongen zijn keuzes te maken.

Werkgevers en vakbonden, die cao-afspraken maken en in de besturen van pensioenfondsen zitten, zijn volgens Donner de eerstverantwoordelijken. Sociale partners kunnen volgens hem per sector en bedrijf het beste afwegen tegen welke prijs zekerheid kan worden geboden over het pensioen en in hoeverre mensen bereid zijn meer risico's te dragen.

Werkgevers
'We moeten het pensioenstelsel moderniseren en aanvaarden dat de pensioenuitkeringen meer gaan afhangen van de beleggingsresultaten. Een stelsel van gegarandeerde uitkeringen die zijn aangepast aan de prijsstijging, lijkt buiten bereik.' Dat stellen de werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het rapport-Goudswaart. Volgens de werkgeversorganisaties is de grens van de pensioenkosten bereikt.

FNV
Vakcentrale FNV vindt dat de commissie-Goudswaard in haar aanbevelingen voor het pensioenstelsel het risico van de pensioenen wel erg gemakkelijk en eenzijdig bij de werknemers legt. De commissie schetst de problemen goed, maar de oplossingen die zij noemt, passen niet allemaal bij de kernwaarden van het pensioenstelsel, zoals solidariteit. De vakcentrale wil kiezen voor maatwerk per pensioenfonds.

In NOVA vanavond een gesprek met commissie-voorzitter Kees Goudswaard.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief