Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Groeiende twijfel over opwarming aarde

5 feb 10

Kijk of luister naar: Groeiende twijfel over opwarming aarde

Is milieubeleid wel nodig? En is voldoende aangetoond dat het klimaat verandert door menselijk handelen? Belangrijke vragen nu regeringen miljarden moeten gaan vrijmaken om de opwarming van de aarde tegen te gaan.


Onzin
De twijfel over de klimaatopwarming wordt gevoed door een reeks fouten in het zogenoemde IPCC-rapport, het belangrijke VN-rapport over de wereldwijde opwarmingsverschijnselen. De bewering dat de gletsjers in de Himalaya in 2035 verdwenen zouden zijn, blijkt onzin. De directeur van het VN-klimaatpanel, de Indiër Rajendra K. Pachauri, doet de fouten af als een onschuldige verschrijving.

Gesjoemel
Maar nu blijkt ook dat een ander hoofdstuk is overgeschreven uit een bergbeklimmers-blad. Met dat artikel - dat is gebaseerd op een doctoraal-scriptie en met een grafiek over de toegenomen kosten van extreem weer - is gesjoemeld. Ook de gegevens over Nederland blijken niet kloppen. In het IPCC-rapport staat dat Nederland voor 55 procent onder de zeespiegel ligt. In werkelijkheid is het 26 procent.

Kennis
De sceptici vallen uiteen in twee groepen: sommigen betwisten dat de aarde opwarmt, anderen dat menselijk handelen er de oorzaak van zou zijn. Beide groepen vechten de gegevens aan waarop de opwarmingstheorie is gebaseerd.

Checken
De bedoeling is juist dat de rapporten van het klimaatpanel gemaakt worden door de allerbeste wetenschappers die de allerbetrouwbaarste kennis oplevert. Maar zelfs milieuminister Cramer neemt nu afstand van het rapport. Het Planbureau voor de Leefomgeving kreeg opdracht om de berekeningen te checken op fouten. Ook de klimaatsceptici pluizen de rapportages nu minitieus na, zij ruiken eindelijk hun kans.

In NOVA reageren vanavond: Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving van het ministerie van VROM en Salomon Kroonenberg, geoloog aan de TU Delft en 'klimaatrelativist'.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief