Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Wachtlijsten jeugdzorg cosmetisch opgelost

12 feb 10

Kijk of luister naar: Wachtlijsten jeugdzorg cosmetisch opgelost

In 2010 mogen ze niet langer dan negen weken zijn: de wachtlijsten in de jeugdzorg.


Afspraak
Dat is de afspraak die minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in september 2008 maakten. Een jaar geleden stonden er nog 5500 jongeren met gedragsproblemen op de wachtlijsten, nu zijn dat er nog een paar honderd. Dit goede nieuws zal minister Rouvoet volgende week bekend maken.

Cosmetisch
Maar is het werkelijk een verbetering ten opzichte van de oude situatie? De kortere wachtlijsten blijken ook te worden veroorzaakt door cosmetische ingrepen.

Randstedelijke Rekenkamer
De Randstedelijke Rekenkamer verwacht dat de wachtlijsten snel weer zullen oplopen. Op 4 januari 2010 presenteerde ze het rapport ‘Kind centraal of cijfers centraal’. In dit rapport wordt de conclusie getrokken dat de cijfers over de wachtlijsten en het aantal kinderen dat gebruik maakt van de jeugdzorg een vertekend beeld geven van de werkelijkheid.

Administratieve handelingen
Het zijn niet alleen de verbeterde prestaties in de jeugdzorg, maar ook administratieve handelingen die de wachtlijsten hebben teruggedrongen. Registratieachterstanden zijn weggewerkt, kinderen zonder acute zorgvraag komen niet meer op de wachtlijsten voor en de manier van tellen is veranderd. Wel stelt het rapport dat er met het extra geld voor de jeugdzorg meer kinderen zijn geholpen.

In NOVA vanavond een reportage over de wachtlijsten in de jeugdzorg.

(Foto: Flickr/Victor Bezrukov)

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief