Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Wouter Bos over de val van het kabinet

20 feb 10

Kijk of luister naar: Wouter Bos over de val van het kabinet

Meer dan vijftien uur lang heeft de ministerraad tevergeefs een oplossing geprobeerd te vinden voor het hoog opgelopen conflict over Uruzgan. Zonder succes. Vannacht om 04.00 is het vierde kabinet-Balkenende gevallen.


De coalitiepartijen ontbrak het aan voldoende vertrouwen om verder te regeren. Balkenende: "Waar vertrouwen ontbreekt, is een poging om het over de inhoud eens te worden bij voorbaat tot mislukken gedoemd."

Schuld
Het kabinet-Balkenende IV, dat op 22 februari 2007 aantrad, heeft net geen drie jaar geregeerd. In zijn verklaring legde premier Balkenende de schuld bij de PvdA. Volgens Balkenende stelde vicepremier Bos het kabinet voor "voldongen feiten". "Die uitspraken legden een politieke hypotheek op het collegiaal overleg."

Geloofwaardige reden

Maar vicepremier Bos ziet dat heel anders. Volgens hem kwam juist het CDA gemaakte afspraken niet na. Zo was in 2007 al afgesproken dat de missie in Uruzgan niet verlengd zou worden. "In de discussies van vandaag is geen enkele geloofwaardige reden op tafel gekomen waarom dit kabinetsbesluit niet langer leidend zou moeten zijn voor het kabinet." Bos wees er in zijn verklaring op dat in de samenleving en in de Tweede Kamer geen draagkracht bestaat voor een langer verblijf in Afghanistan. "Tot op het laatst weigerden de collega's van CDA en CU deze politieke realiteit te aanvaarden."

NAVO
De NAVO heeft laten weten vast te houden aan het verzoek voor een kleinere Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Maar door de val van het kabinet komt er dit jaar vrijwel zeker een einde aan de Nederlandse missie, omdat er geen meerderheid voor bestaat in de Tweede Kamer.

Rapport-Davids
In NOVA vanavond een reconstructie van de laatste 15 uren van het kabinet en een overzicht van vier kabinetten-Balkenende. Ook volgt NOVA Wouter Bos vandaag tijdens de PvdA-campagne in Utrecht. Geert Wilders reageert op de breuk en op de komende verkiezingscampagne. In de studio is PvdA-partijleider Wouter Bos te gast. Hij zegt in de uitzending dat hij na de reactie van premier Balkenende op het rapport- Davids rekening was gaan houden met de val van het kabinet. Het breekpunt in het kabinetsberaad was voor vicepremier Bos de eis van premier Balkenende dat alle opties voor Uruzgan open moesten blijven.

Lees ook de Kamertweets

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief