Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

CDA: hypotheekrenteaftrek en studiefinanciering blijven

29 mrt 10

Kijk of luister naar: CDA: hypotheekrenteaftrek en studiefinanciering blijven

Vanmiddag heeft het CDA haar nieuwe verkiezingsprogramma gepresenteerd, met de titel 'Slagvaardig en samen'. In het programma staat onder meer dat de hypotheekrenteaftrek niet moet worden beperkt.


Woningmarkt
Volgens de christendemocraten zou aftrek van de hypotheekrente negatieve gevolgen hebben voor de woningmarkt. Met dit standpunt handhaaft de partij de lijn die bij de coalitiebesprekingen in 2006 werd gehanteerd. Toen was de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek onbespreekbaar.

H-woord
Het CDA staat in de discussie over het "H-woord" aan dezelfde kant als de VVD en de VVD. Partijen als de PvdA, D66, SP en GroenLinks hebben allen plannen om de renteaftrek te beperken, dan wel geleidelijk af te schaffen.

Studiefinanciering
In het verkiezingsprogramma van het CDA staat verder dat het onderwijs tijdens de aanstaande miljardenbezuinigingen moet worden ontzien. Zo moet de studiefinanciering blijven bestaan. Ook heeft de partij plannen voor miljoeneninvesteringen in met name het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Ook voor onderwijs in land- en tuinbouw, watermanagement en duurzaamheid, wil de partij meer geld beschikbaar stellen. Dat zijn volgens het CDA vakgebieden waarop Nederland excelleert.

Bezuinigingen
Het CDA wil de komende vier jaar 18 miljard euro bezuinigen. Dat geld moet vooral vrijkomen door de overheid efficiënter te laten werken. Verder moet de AOW-leeftijd in etappes worden verhoogd. De loonontwikkeling in de publieke sector wordt gekoppeld aan de inflatie.

Staatsschuld
Het CDA wil in tien à twintig jaar de staatsschuld terugbrengen op het niveau van voor de economische crisis. Volgens de christendemocraten moet het overheidstekort aan het einde van de volgende kabinetsperiode zijn teruggebracht tot (bijna) nul. Binnen twee kabinetsperioden moet het tekort worden omgezet in een structureel overschot.

Crisis-en herstelwet
De crisis- en herstelwet, deze maand definitief aangenomen in de Eerste Kamer, moet een permanent karakter krijgen van het CDA. Nu loopt de wet, die allerlei procedures bij infrastructurele projecten moet bekorten, tot 2014. Premier Jan Peter Balkenende stelde de wet vorig voorjaar voor op een CDA-congres. De wet is bedoeld om Nederland sneller door de economische crisis te helpen door de bouwactiviteiten te versterken.

Vanavond in NOVA: een nadere beschouwing van het verkiezingsprogramma van het CDA.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief