Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kritiek op PvdA bij coalitiebespreking Rotterdam

31 mrt 10

Kijk of luister naar: Kritiek op PvdA bij coalitiebespreking Rotterdam

Als het aan Pieter Winsemius ligt, gaan PvdA, CDA, D66 en VVD in Rotterdam onder begeleiding van een informateur onderhandelen over een college.


Volgens de oud-VVD-minister is een coalitie tussen de vier partijen de haalbaarste optie. Leefbaar Rotterdam, net als de PvdA goed voor 14 zetels, staat daarmee vooralsnog aan de zijlijn. Een college tussen de Leefbaren, D66, VVD en CDA is volgens Winsemius ook haalbaar. "Beide opties zijn haalbaar en kunnen slagkracht ontwikkelen."

Brede coalitie
Winsemius heeft ook nadrukkelijk gekeken naar een veel bredere coalitie, die tussen Leefbaar Rotterdam, PvdA, D66, VVD en CDA. Die variant kon rekenen op draagvlak van alle betrokken partijen, alleen de PvdA voelde er weinig voor. Deze coalitie zou goed zijn voor 39 van de 45 raadszetels.

Blokkade
Winsemius schrijft daar in zijn advies het volgende over: "Vrijwel alle partijen geven in meer of mindere mate aan dat er optisch sprake is van zware polarisatie, maar dat de inhoudelijke verschillen relatief klein zijn en (te veel) worden uitvergroot. (...) Vooral de PvdA benadrukt echter zowel inhoudelijke verschillen als voortdurende stijlproblemen met Leefbaar als blokkade voor samenwerking."

Verkenner
Oud-VVD-minister Pieter Winsemius (VVD) is een week bezig geweest in kaart te brengen welke coalitiemogelijkheden er zijn om in Rotterdam een coalitie te vormen. Zijn opdracht was te inventariseren hoe de verschillende fracties de verkiezingsuitslag interpreteren en welke voorkeurscoalities er bij de partijen bestaan. Ook moest hij bekijken welke wensen er zijn ten aanzien van een coalitieakkoord en welke blokkades er wellicht zijn bij de coalitievorming.

Visie
In Rotterdam liet de PvdA weten niet te willen samenwerken met Leefbaar Rotterdam. De PvdA gelooft niet in een samenwerking met de leefbaren omdat die een andere visie op de toekomst van de stad hebben, met name de benadering van de allochtonen. De leefbaren wilden wel graag in de coalitie. Als ze niet in het college zouden komen, vertrekt lijsttrekker Marco Pastors.

Kritiek
Maar niet iedereen is blij met de houding van de PvdA. Integendeel: er is forse kritiek op houding van de PvdA bij coalitiebesprekingen in Rotterdam.

NOVA spreekt in Rotterdam met betrokkenen. In de studio reageert Dominic Schrijer, fractievoorzitter PvdA Rotterdam.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief