Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Commissies komen met ingrijpende bezuinigingsvoorstellen

1 apr 10

Kijk of luister naar: Commissies komen met ingrijpende bezuinigingsvoorstellen

Uit de heroverwegingen die vandaag zijn gepresenteerd blijkt dat op vrijwel alle terreinen fors kan worden bezuinigd om het tekort op de rijksbegroting terug te dringen.


Kiezen
De overheid geeft veel meer geld uit dan ze binnenkrijgt. Belastingen, aardgasbaten en invoerrechten leveren dit jaar 240 miljard euro op. Maar de overheid geeft in totaal 272 miljard uit. Om het gat te dichten moet er worden bezuinigd. In totaal moeten de maatregelen een kleine 30 miljard opleveren.

Top-5
En dat gaat pijn doen. Voor studenten, bejaarden, werklozen, zieken, gezinnen en huiseigenaren. Als de bezuinigingen doorgaan die twintig ambtelijke werkgroepen hebben voorgesteld, want het zijn nog steeds voorstellen. Het volgende kabinet moet tot 2015 vijftien tot achttien miljard bezuinigen en kan dus kiezen waar ze op willen bezuinigen. In totaal moet er In NOVA vanavond de top-5 bezuinigingsopties en een gesprek met econoom Flip de Kam, hij geeft commentaar op de voorstellen. 

Meteen na de uitzending kon u video-chatten met Flip de Kam. Lees hier het verslag.

Lees hier meer over de achtergrond van de heroverwegingen.

Overzicht bezuinigingsopties

WONINGMARKT
-Aanpassingen hypotheekrenteaftrek, van beperking tot afschaffing (2,5 tot
5 miljard in 2015, daarna oplopend).
-Eigen woning belasten als eigen vermogen. En maximale huren omhoog in
aantrekkelijke regio's. (Mogelijke opbrengst 5 miljard in 2015).

ZORG

-Verhoging van het eigen risico in de zorg naar 775 euro (3,8 miljard).
-Eigen bijdrage van 5 euro per bezoek aan de huisarts (260 miljoen).
-Versobering AWBZ (4,4 miljard).

ONDERWIJS

-Versobering OV-studentenkaart (65 miljoen in 2015).
-Omzetten basisbeurs in sociaal leenstelsel (350 miljoen in 2015).
-Minder vakken en profielen in havo/vwo: 845 miljoen.
-Verkorten van onderwijstijd en lespakket beperken: 1,5 miljard.

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKGELEGENHEID

-Herziening ontslagstelsel met WW-duur van zes maanden en spaar-WW van half
jaar (2,2 miljard in 2015).
- Mildere varianten om de duur WW-uitkering te beperken en het ontslagrecht
aan te passen (0,9 tot 1,2 miljard in 2015).
-Ontkoppeling van uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen (2 miljard).
-Wajong en sociale werkplaatsen onderbrengen in bijstand (2 miljard).
-Duur uitkering arbeidsongeschiktheid (WIA) beperken tot vijf jaar als
werknemers niet door het werk ziek zijn geworden (1,4 miljard).
-Verlaging minimumloon met 10 procent en daarmee ook bijstand (1,3
miljard).

OVERIG
-Drastische vereenvoudiging van stelsel kindregelingen (1,8 miljard).
-Nationale politie, hogere boetes, een ministerie van Veiligheid (2
miljard).
-Afschaffen provincies en waterschappen (1,8 miljard).
-Eigen bijdrage bij inburgering (334 miljoen).
-Minder politici (160 miljoen)
-Softdrugs legaliseren (160 miljoen)

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief