Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

SGP veroordeeld om vrouwenstandpunt

9 apr 10

Kijk of luister naar: SGP veroordeeld om vrouwenstandpunt

De Hoge Raad heeft vandaag beslist dat de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) vrouwen niet mag weren van de kieslijst. De Nederlandse overheid moet maatregelen treffen die er voor zorgen dat de SGP mannen en vrouwen gelijk behandelt.


VN-Vrouwenverdrag
De rechters velden hun oordeel over een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag uit 2007 in een proces aangespannen door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Het gerechtshof bepaalde toen dat de Staat niet mag gedogen dat de SGP geen vrouwen toelaat op de kieslijst en weert bij bestuursfuncties binnen de partij. Het gerechtshof oordeelde dat het gedogen van deze houding ten opzichte van vrouwen in strijd is met het VN-vrouwenverdrag uit 1979. De Hoge Raad bevestigt nu deze uitspraak.

Maatregelen
Welke maatregelen de Staat moet treffen, zei de Hoge Raad niet omdat zij zich niet bevoegd acht hier uitspraak over te doen. Wel stelt het hoogste rechtscollege dat de rechter niet het bevel kan geven om de subsidie aan de SGP stop te zetten. Dit komt overeen met de opstelling van de Raad van State welke in 2007 bepaalde dat de overheid de SGP subsidie moet blijven geven nadat deze in 2006 was stopgezet vanwege discriminatie.

Diep geraakt
De SGP is volgens partijvoorzitter Wim Kolijn "diep geraakt" door de uitspraak van de Hoge Raad. De partij zal de uitspraak laten "bezinken" en bestuderen. Of de partij in hoger beroep gaat bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is nog niet bekend.

Wat betekent deze uitspraak voor de Nederlandse politiek? In NOVA vanavond reageren de SGP en het Clara Wichmann Instituut op de uitspraak van de Hoge Raad.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief