Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Belgische regering valt over taalkwestie

22 apr 10

Kijk of luister naar: Belgische regering valt over taalkwestie

Yves Leterme, de Belgische premier, heeft de koning het ontslag van zijn regering aangeboden. Open VLD (de Belgische VVD) stapte vanmorgen uit de federale regering omdat de deadline van de BHV-onderhandelingen (Brussel-Halle-Vilvoorde) niet is gerespecteerd.


De koning houdt het ontslag in beraad en wint advies in over te nemen stappen. Afgelopen nacht liepen onderhandelingen over dit slepende dossier opnieuw stuk.

Splijtzwam
Open VLD kondigde gisteren al aan uit de regering te stappen als er vandaag geen akkoord zou zijn bereikt over het enige tweetalige kiesdistrict in België, dat al jaren een splijtzwam vormt in de politiek. Hun geduld is op. Vicepremier Guy Vanhengel vond dat de Vlaamse partijen de B-H-V-splitsingsvoorstellen nu gewoon moeten agenderen en stemmen in de Kamer.

Stemming
Maar CD&V-voorzitster Marianne Thyssen vond dat Open VLD-voorzitter Alexander De Croo zichzelf nog "een paar dagen" zou moeten gunnen om een onderhandelde oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde te vinden. Volgens Thyssen zouden "we dan volgende week weten waar we staan". Bij gebrek aan resultaat kan er dan in de Kamer een stemming plaatsvinden over het wetsvoorstel over de splitsing van B-H-V.

Verklaring
Vier regeringspartijen werden het tijdens het circa zeven uur durende overleg eens over een verklaring die Leterme vandaag in de namiddag in het parlement zou moeten voorlezen, maar Open VLD acht die verklaring "totaal onvoldoende". De tekst zou niet in lijn zijn met afspraken die eind vorig jaar werden gemaakt over een oplossing voor BHV tegen Pasen.

Uitstel
Belgische media meldden afgelopen nacht dat Leterme zou hebben aangedrongen op nieuw uitstel, om in een later stadium alsnog een oplossing te vinden voor het BHV-conflict. Open VLD zou volgens bronnen rond de onderhandelingen bereid zijn geweest om de deadline van donderdag te laten vallen, maar dat werd later ontkend door vertegenwoordigers van deze partij.

Missie
Koning Albert II had oud-premier Jean-Luc Dehaene vorig jaar gevraagd een oplossing te zoeken voor het probleemdossier, maar het ziet er nu naar uit dat deze missie is mislukt. De uitgelekte varianten van Dehaene's plan stuiten zowel bij Vlamingen als Franstaligen op verzet. Dehaene wil het district Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen in een Vlaams en een tweetalig deel, maar Franstaligen in de Vlaamse randgemeenten van Brussel zouden via een ingewikkeld systeem van lijstverbindingen toch op een Franstalige partij kunnen blijven stemmen. Ook zou de Vlaamse regioregering minder te zeggen krijgen over burgemeestersbenoemingen in dorpen net buiten Brussel.

Verantwoordelijkheidszin
De andere regeringspartijen - de Vlaamse christendemocraten en de Franstalige liberalen, christendemocraten en socialisten - deden vanochtend nog een dringend beroep op Open VLD om "verantwoordelijkheidszin" te tonen. "De regering laten vallen is geen alternatief", zei aldus Marianne Thyssen van de Vlaamse christendemocraten.

Dramatisch
Oud-premier Wilfried Martens noemde een val van de regering "dramatisch". Hij wees erop dat België in de tweede helft van dit jaar voorzitter is van de EU. "Welk figuur zouden we slaan in Europa als we de unie moeten voorzitten zonder fatsoenlijke regering?", zei hij in de krant De Morgen.

NOVA is in Brussel-Halle-Vilvoorde en peilt daar de stemming. En kunnen de Belgen de kwestie zelf nog volgen? In de studio reageert Steven de Foer, redacteur van De Standaard.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief