Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Hinderen journalisten ondermijnt persvrijheid

1 mei 10

Kijk of luister naar: Hinderen journalisten ondermijnt persvrijheid

Journalisten hebben regelmatig te stellen met beveiligers en politiemensen die hen belemmeren in hun werk, en daardoor komt de persvrijheid in gevaar. Dat blijkt uit een onderzoek dat criminoloog Frank Bovenkerk uitvoerde in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).


Sancties
Uit een onder journalisten verspreide enquête, waarop ruim 450 mensen reageerden, blijkt dat 80 procent van de respondenten één of meerdere keren een aanvaring heeft gehad met een beveiliger of politiebeambte. De klachten lopen uiteen van het wegsturen van een fotograaf bij bijvoorbeeld een brand tot het dreigen met sancties als een verslaggever een verhaal toch publiceert.

Trend
De vraag is of dit grote aantal losse incidenten duidt op een groter achterliggend probleem. Volgens onderzoeker Frank Bovenkerk is dat het geval. Hij vermoedt dat veel incidenten voortkomen uit onwetendheid. Zo zijn beveiligers en agenten vaak niet op de hoogte van de betekenis van de zogenoemde politieperskaart. Met zo'n kaart kan een journalist aantonen dat hij daadwerkelijk als journalist werkt. Door de politieperskaart te tonen zou een journalist in principe medewerking moeten krijgen van de autoriteiten, maar dat blijkt vaak niet het geval te zijn.

Klachten
Veel geënquêteerden ondernemen geen vervolgstappen als ze in een conflict belanden. De meesten vrezen dat het indienen van een klacht later tegen ze gebruikt zal worden, als de klacht überhaupt gegrond wordt verklaard. De meeste klachten die terecht worden verklaard worden overigens naar tevredenheid afgehandeld.

Educatie
Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is om zowel agenten en beveiligers als journalisten beter voor te lichten over rechten en plichten. Met een beter inzicht in elkaars belangen kunnen conflicten beter worden voorkomen. Op politie-opleidingen zou meer aandacht moeten zijn voor het belang van vrije nieuwsgaring en de manier van werken van journalisten. Daarnaast moeten ook journalisten zich beter leren verplaatsen in het werk van agenten en beveiligers.

Dag van de Persvrijheid
Het onderzoek wordt op maandag 3 mei gepresenteerd tijdens de Dag voor de Persvrijheid, een initiatief van de NVJ en PressNow.

In NOVA vanavond een reportage naar aanleiding van het onderzoek.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief