Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Geen kabinet op 1 juli

1 jul 10

Kijk of luister naar: Geen kabinet op 1 juli

De leiders van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks hebben er bij de informateur voor gepleit om snel de stap te zetten naar onderhandelingen over een mogelijk kabinet.


Opties
In de kabinetsformatie liggen momenteel twee opties op tafel: een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks of samenwerking tussen VVD, PvdA en CDA, eventueel aangevuld met D66 of GroenLinks.

Afvallers
Aan de partijen die niet bij Tjeenk Willink aan tafel zitten heeft de informateur gisteren in een brief uitleg gegeven. De fractievoorzitters van de PVV, SP, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren hebben zo'n brief gekregen. De informateur verwijst in zijn brieven aan de voorlopig afgevallen partijen naar het gisteren gehouden debat in de Tweede Kamer over de kabinetsformatie tot nu toe. Daarin zijn volgens Tjeenk Willink alle mogelijke vragen over het eindverslag van de vorige informateur, de VVD'er Uri Rosenthal, beantwoord. Die concludeerde eerder dat een rechts kabinet niet mogelijk was en gekeken moest worden hoe er een kabinet kan komen waarin zowel VVD als PvdA zitting heeft.

Fase
"Na rijp beraad" concludeert Tjeenk Willink dat een gesprek met Geert Wilders (PVV), Emile Roemer (SP), André Rouvoet (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP) en Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) nu niet goed past in deze fase van de formatie.

Ergernis
Maar de door Mark Rutte gewenste deadline voor een nieuw kabinet van 1 juli wordt dus bij lange na niet gehaald.  Rutte liet na zijn overleg bij de informateur weten zich te ergeren aan de traagheid van de formatie. Wel snapt hij dat de formatie tijd vergt gezien de complexe uitslag van de verkiezingen.

Vanuit Den Haag het laatste nieuws van de informatie van politiek verslaggever Ferry Mingelen. Ook aandacht voor de jaarlijkse parlementaire BBQ.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief