Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Rosenthal en Wallage op zoektocht naar paars-plus

5 jul 10

Kijk of luister naar: Rosenthal en Wallage op zoektocht naar paars-plus

Uri Rosenthal (VVD) en Jacques Wallage (PvdA) zijn officieel de nieuwe informateurs. Koningin Beatrix heeft hun verzocht "een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de spoedige totstandkoming van een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks".


Dat deed zij nadat informateur Herman Tjeenk Willink zijn eindverslag (met bijlage: wat kan binden in plaats van scheiden) aan de koningin had aangeboden. Hij stelt in dat eindverslag dat een paars-pluskabinet van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 binnen zijn informatie-opdracht het meest recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. Verder pleit Tjeenk Willink ervoor dat een nieuwe regering aantreedt "met een zeer beperkt coalitieakkoord op (financiële) hoofdlijnen waaraan fracties zich gebonden weten".

Rijp

Tjeenk Willink heeft de geesten bij VVD, PvdA, D66 en GroenLinks rijp gemaakt om onderhandelingen over een paars-pluskabinet te beginnen. De bedoeling is dat de fractieleiders Mark Rutte (VVD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Femke Halsema (GroenLinks) vanmiddag beginnen met onderhandelen.

Informateur
Oud-informateur Uri Rosenthal (VVD) en Jacques Wallage (PvdA) zijn aangewezen als de nieuwe informateurs in de onderhandelingen over het paars-pluskabinet.

Moeilijk
In een vanmiddag geven persconferentie zei Tjeenk Willink dat de onderhandelingen over een paars-pluskabinet moeilijk zullen zijn. Er moet nu een omslag plaatsvinden van campagnevoeren naar kabinetsvorming: "Van ik wil niet met jou, naar ik moet wel met jou. Dat kost tijd", aldus Tjeenk Willink.

In NOVA vanavond een verslag van de informatie van vandaag. Verder een reportage vanuit het Verenigd Koninkrijk waar de vorming van een nieuw kabinet slechts vijf dagen duurde.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief