Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Burger kan meer doen aan brandveiligheid'

14 jul 10

Kijk of luister naar: 'Burger kan meer doen aan brandveiligheid'

De commissie-Mans vindt dat burgers en bedrijven meer kunnen betekenen voor de brandveiligheid. Burgers en bedrijven kunnen zich in hogere mate bewust zijn van de risico's en zelf zorg dragen voor meer veiligheid, vindt de commissie.


Zelfredzaamheid
Er moet meer worden geinvesteerd in veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van de burger, en meer worden ingezet op het voorkomen van branden in plaats van het blussen.

Kostenstijging
De commissie, onder leiding van de oud-burgemeester van Enschede en huidig waarnemend burgemeester van Maastricht Jan Mans, heeft in opdracht van de Raad van Regionaal Commandanten (RRC) de financiën van de brandweer onderzocht vanwege de sterke kostenstijging van de laatste jaren en de ambitie om deze te doorbreken. De commissie presenteerde vandaag haar rapport.

Bezuinigen
De commissie zocht naar mogelijkheden om 20 procent te bezuinigen op het budget van de brandweer. Eind 2020 moet dat uitgemond zijn in meer rendement en veiligheid tegen minder kosten. De commissie heeft berekend dat het totale pakket aan mogelijkheden om ombuigingen te realiseren 185 miljoen euro bedraagt. De hiervoor noodzakelijke investeringen bedragen ruim 100 miljoen euro.

Samenwerking
Voor wat betreft de kerntaken van de brandweer stelt de commissie voor om controletaken (controle op brandveiligheid van gebouwen) af te stoten en specialismen zoals duiken en hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen anders te organiseren. Daarnaast ziet de commissie mogelijkheden in het versterken van de landelijke samenwerking op het gebied van inkoop en het terugbrengen van het aantal meldkamers.

Commissie-voorzitter Jan Mans reageert in NOVA.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief