Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Gerechtshof: op straat zetten asielkinderen is onrechtmatig

27 jul 10

Kijk of luister naar: Gerechtshof: op straat zetten asielkinderen is onrechtmatig

Het gerechtshof in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep van een uitgeprocedeerde asielzoekster en haar drie kinderen tegen de Staat. Het hof oordeelt dat de Staat de kinderen niet op straat mag zetten zolang niet adequaat in de dagelijkse verzorging, opvoeding, huisvesting, medische zorg en scholing van de kinderen is voorzien.


Europees Sociaal Handvest
Nederland zet al geruime tijd gezinnen met kinderen op straat en handelt daarmee in strijd met het Europees Sociaal Handvest. Vorige week sommeerde de Raad van Europa Nederland nog te stoppen met het op straat zetten van asielzoekers. Hulporganisaties schatten dat er enkele honderden kinderen per jaar dakloos door Nederland zwerven.

Treinkaartje
Sinds het generaal pardon hoeven gemeenten niet langer in noodopvang van illegalen vreemdelingen te voorzien. Na het pardon geldt: illegaal is illegaal, waarop uitzetting volgt. Mensen die daaraan niet willen meewerken krijgen een treinkaartje met de opdracht Nederland te verlaten. Op papier zijn deze mensen dan 'uitgezet'. Inclusief hun kinderen.

Uitspraak
Dit voorjaar kwam het belangrijkste adviesorgaan voor de Raad van Europa met de conclusie dat de Nederlandse praktijk niet overeenstemt met de verdragen voor mensenrechten. Maar de minister legde die uitspraak naast zich neer omdat volgens hem ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen.  

Op straat
Een uit Angola afkomstige moeder die met haar man en hun oudste kind, dat nu 10 jaar oud is, in 2001 in Nederland is aangekomen en in Nederland nog twee kinderen kreeg, heeft de rechtszaak aangespannen, nadat eerder een rechter in kort geding besloot dat de staat haar wel degelijk met kinderen op straat mag zetten

Onrechtmatig
Sinds 2009 zit de moeder met haar kinderen in de vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel nadat haar asielverzoek al twee keer werd afgewezen. Per 1 april moest hun verblijf in Ter Apel worden beëindigd, waardoor moeder en kinderen op straat zouden komen te staan. Huisvesting en middelen van bestaan zouden hen verder onthouden worden. Het hof heeft nu geoordeeld dat de Staat tegenover de kinderen onrechtmatig handelt door hen op straat te zetten en hen aan hun lot over te laten. De moeder mag wel op straat worden gezet.

In NOVA vanavond het dilemma voor minister van Justitie Hirsch Ballin en reacties na de uitspraak.

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief