Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Formatie: ontwikkelingshulp en buitenlands beleid vergeleken

23 aug 10

Kijk of luister naar: Formatie: ontwikkelingshulp en buitenlands beleid vergeleken

NOVA behandelt onderwerpen waar het mogelijke kabinet VVD-PVV-CDA vermoedelijk zwaar op gaat bezuinigen. Eerder waren dat sociale zekerheid, immigratie, en veiligheidsbeleid. Vandaag: buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking.


0,7 procent
Al jarenlang is 0,7 procent van het nationaal inkomen bestemd voor ontwikkelingshulp. Dat komt voor 2010 neer op 5 miljard euro, ongeveer twee procent van de rijksbegroting. Als het aan de PVV ligt, gaat de ontwikkelingshulp zwaar op de schop. De partij wil stoppen met alle vormen van ontwikkelingssamenwerking. Alleen directe noodhulp, zoals bij de overstromingen in Pakistan, moet worden gehandhaafd.

Kritisch
De VVD staat ook kritisch tegenover noodhulp. Zij schroeft de hulp met vijftig procent terug; de liberalen willen de hulp bovendien meer toespitsen op het stimuleren van economische ontwikkeling. De christendemocraten laten de ontwikkelingshulp ongewijzigd op 0,7 procent van het nationaal inkomen.

Internationale rechtsorde
De PVV wil bovendien (als enige van de drie onderhandelende partijen) artikel 90 van de Grondwet schrappen. Dat bepaalt dat Nederland zich inzet voor het bevorderen van de internationale rechtsorde. Nederland heeft zich de afgelopen decennia juist geprofileerd als voorganger in het internationaal recht; zo zijn in Den Haag verschillende internationale gerechtshoven gevestigd, zoals het Joegoslavië tribunaal en het Permanent Internationaal Strafhof.

Positie van Nederland in de wereld
Wat zou een kabinet van VVD, PVV en CDA betekenen voor de positie van Nederland in de wereld? Die vraag beantwoorden oud-ministers Ben Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) en Joris Voorhoeve (Defensie, VVD).

 

In dezelfde uitzending

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief