Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Wie staat er het beste voor?

28 APR 08 - Willem Lust in Amerika

Palm Beach, Florida Wat de kandidaten ook zeggen, de voorverkiezingen bij de Democraten gaan helemaal niet om de gewone kiezers. Sinds duidelijk is dat noch Obama, noch Hillary een meerderheid kan halen, draait alles om de ongeveer 300 supergedelegeerden die zich nog niet tot een kandidaat hebben bekend. Omdat een uitslag als in Pennsylvania op zichzelf niet meer beslissend is, is het vooral belangrijk wat voor indruk zo’n uitslag op de supergedelegeerden maakt. Vandaar dat Hillary zo zit door te zeuren over het meetellen van de verkiezingen in Michigan en Florida (beide uitslagen zijn door de Democratische partij ongeldig verklaard omdat ze op een te vroege datum zijn gehouden); het is geen “praktisch” argument (want meetellen is juridisch onmogelijk), ze geeft een “moreel” argument, waarmee de supergedelegeerden tegen de meerderheid van de kiezers in kunnen gaan. Die meerderheid zal niet absoluut zijn, dus niet boven de 50%. Geen van beide zal zo duidelijk winnen dat hij of zij de supergedelegeerden niet meer nodig heeft. Maar Obama zal, als op 3 juni de laatste stembus -in Montana- sluit, wel meer stemmen en gekozen gedelegeerden achter zich hebben dan Hillary. Het belangrijkste argument voor de supergedelegeerden om die keuze van de achterban te negeren, is dat Hillary van McCain zou kunnen winnen, en Obama niet. De argumenten hiervoor (al of niet uitgesproken): I. Hillary heeft consequent gewonnen in de grote industriële staten als Californië, New York, Ohio, Florida, Michigan; zonder die staten kun je op 4 november niet winnen. O ja? Maar is het wel waar dat een kandidaat die in een staat de voorverkiezingen wint, ook waarschijnlijk de algemene verkiezingen wint? Soms wel. Als het bijvoorbeeld om een staat gaat waar een kandidaat een bijzondere band mee heeft (Hillary: New York & Arkansas, Obama: Hawaii & Illinois, McCain: Arizona) Vaak ook niet. In 2004 won Kerry de voorverkiezingen in 21 staten, waarvan hij er vervolgens 9 van Bush verloor. Dat lijkt geheel, zoals het hier heet “random”. In 1992 won Bill Clinton bij de voorverkiezingen o.a. in South Carolina, Florida, Louisiana, Mississippi, Oklahoma en Texas, om ze bij de algemene voorverkiezingen allemaal te verliezen. Bill Clinton verloor toen bij de voorverkiezingen in Iowa, New Hampshire, Californië, staten die hij later tegenover Bush sr. allemaal won. Het zegt dus allemaal weinig. Voorverkiezingen en verkiezingen: “a whole different ballgame.” II. Hillary heeft in totaal meer stemmen gehaald dan Obama. Inderdaad, als je Florida en Michigan meetelt (en de partij doet dat niet, omdat ze hun voorverkiezingen tegen de regels in vóór 5 februari hebben gehouden), dan heeft Hillary 15.340.550 stemmen gekregen, tegenover Obama 15.328.989, een verschil van zo’n 11.561 stemmen. (Dit klinkt erg nauwkeurig, maar voor vier staten waar ze een caucus hielden is het aantal stemmen een schatting). Maar, in Michigan stond Obama niet op het stembiljet. De partij had de kandidaten gevraagd hun namen te laten schrappen; Obama en Edwards hebben dat gedaan, Hillary niet. In Michigan is massaal blanco gestemd, 238.168 keer (Hillary kreeg 328.309 stemmen): Reken bijvoorbeeld een voorzichtige 60% van de blanco stemmen toe aan Obama en dan krijgt hij er 142.860 bij. Obama heeft dan weer nationaal een voorsprong van 131.292 stemmen. (bron www.realclearpolitics.com) III. Hoewel hij veel meer geld besteedt dan Hillary, is hij bijvoorbeeld in Pennsylvania niet in staat te winnen Dat is waar. Maar Obama is dan ook in staat veel meer geld (vooral veel kleine bedragen) te genereren. Daar blijkt geestdrift en organisatiekracht uit, die bij Hillary blijkbaar minder aanwezig is. IV. Obama is niet in staat om de blanke lagere middenklasse over de streep te trekken Inderdaad. Dat is het grote probleem voor Obama. In de strijd met de politiek-inhoudelijke tweeling Hillary stemt Archy Bunker voor Hillary. Maar wat doet die kiezer als John McCain het alternatief is? Niemand die het weet. Maar Hillary zal het zeker beter doen in deze groep. V. Obama is niet in staat om Latino’s over de streep te trekken. Inderdaad. Dat is het tweede grote probleem voor Obama. Zo zou Californië naar McCain kunnen gaan. Latino’s zijn in de VS nu een grotere groep dan African-Americans, maar die vormen wel de trouwste groep van kiezers voor praktisch elke Democratische kandidaat. Zwart Amerika heeft zich nu massaal van Hillary afgekeerd, en daar zit echte rancune over de wijze waarop zij campagne voert. Kan Hillary winnen als deze groep op 4 november mokkend thuis blijft? VI. Obama is niet in staat om joden over de streep te trekken Zelfde verhaal. In de counties van Miami en Palm Beach in Florida – essentieel voor elke overwinning in die staat - heeft Hillary bij de voorverkiezingen met een verhouding van 2-1 van Obama gewonnen. In beide counties is een grote joodse minderheid, die weinig van Obama moeten hebben. Hillary heeft hem ook proberen te associëren met terrorisme en Hamas. En zo zou Florida naar McCain kunnen gaan. VII. Uit opiniepeilingen blijkt dat Hillary McCain makkelijker kan verslaan. O ja? Uit de peilingen blijkt wel dat Hillary McCain makkelijker kan verslaan in de traditionele Democratische burchten (Pennsylvania, Minnesota, maar ook Ohio en Florida) maar dat Obama in staat is om een kansrijke aanval te doen op de staten die altijd of vaak of naar de Republikeinen gaan (Texas, Nebraska, Nevada, Iowa, New Hampshire, de Carolina’s). Bij nationale peilingen over hoe een strijd met McCain zou aflopen: Hillary wint gemiddeld met 1,2%, en Obama met 2%. Denk niet dat dit soort peilingen in dit stadium veel waarde hebben. Maar ze geven ook geen aanleiding om Obama als kansloos terzijde te schuiven. En dan zijn er nog twee vrij relevante getallen: In Pennsylvania bleek dat 55% van de onafhankelijkheden die meestemden naar Obama gingen. Als hij ook nationaal beter in staat is om de onafhankelijkheden te trekken, dan heeft hij een betere kans om president te worden. 40% van de kiezers bij landelijke verkiezingen is als onafhankelijk geregistreerd en zij zullen de doorslag geven. Uit een ABC/Washington Post peiling blijkt ook dat 60% van de Amerikanen Hillary “oneerlijk en onbetrouwbaar” vindt, en dat getal is groter geworden naarmate de campagne langer duurt. Dat lijkt mij voor haar fataal.

Tags:
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief