Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

NOVA en de relatie met de kijker

13 FEB 09

Met een nieuwe website doet NOVA een volgende stap in het interactieve en crossmediale tijdperk. Doel is het bieden van betere service en informatie, waarbij we de kijker meer gelegenheid bieden zijn verhaal te vertellen, mening te geven of vragen te stellen - soms in een live-chat.


Het betekent niet dat de kijker steeds meer de inhoud van NOVA gaat bepalen, omdat mogelijke misverstand maar meteen uit de weg te ruimen. Het in sommige kringen populaire weblog GeenStijl heeft de redactie ooit getypeerd als een stelletje "staatsklerken" en NOVA gesommeerd "te doen wat het volk zegt". Maar die kant zal het niet opgaan - als dat al zou kunnen. De publieke omroep is er voor alle Nederlanders, met al hun verschillende meningen, kleuren en achtergronden. 'Het' volk bestaat niet, laat staan dat het één mening zou hebben.

Poll
Dat roept meteen de vraag op wat de functie is van de dagelijkse poll op de website. Het antwoord is simpel. Die biedt de bezoeker de gelegenheid zijn mening te geven over een actuele kwestie en geeft tegelijkertijd een indruk hoe de meerderheid van de kijker er over denkt. Meer niet. Al te serieus moet de peiling niet worden genomen. Daarvoor is het aantal respondenten vaak te klein. Ook valt er niets te zeggen over de representativiteit van de groep kijkers die de poll heeft ingevuld. Een klein groepje activisten kan, al is het maar bij wijze van grap, de uitkomst beinvloeden. Daar is geen controle op. Bovendien zijn de keuzemogelijkheden in de poll niet altijd even serieus, laat staan dat ze de wetenschappelijke toets der kritiek kunnen doorstaan.

De poll is dus een aardigheidje, zonder verdere pretenties. En is zeker geen leidraad voor de uitzending, zoals de Politieke Barometer wel kan zijn. Maar die wordt dan ook uitgevoerd volgens een wetenschappelijk verantwoorde methode - niet door NOVA, maar door de professionals van Synovate. Peilen is één vak; journalistiek een ander. NOVA houdt vast aan de wellicht wat ouderwetse opvatting dat het onze taak is informatie aan te dragen op grond waarvan de kijker (of lezer) zich een indruk, oordeel of mening kan vormen. Niet omgekeerd.

Kritiek van de kijker
Vanzelfsprekend staat NOVA open voor kritiek, maar daarbij legt de kwaliteit meer gewicht in de schaal dan de kwantiteit. Van de hoeveelheid post moeten we het niet hebben. Dagelijks trekt de uitzending zo'n 600.000 kijkers. Soms wat minder; bij groot nieuws wat meer. Het aantal mensen dat op de uitzending reageert, beweegt zich ergens tussen de tien en de honderd. In een enkel geval komen er meer reacties. Dan gaat het vaak om onderwerpen die felle, vaak tegengestelde reacties oproepen. Zoals Wilders en zijn film Fitna, of het optreden van Israël in de Gazastrook.

De kijkers die hun mening geven, vormen dus maar een heel klein deel van het NOVA-publiek: maximaal 1 op de 6000. Bovendien neemt de kwaliteit van de reacties af naarmate de aantallen stijgen. Een uitzending over Wilders zorgt vaak voor een piek, waarbij de mailende, schrijvende of bellende kijkers zijn onder te verdelen in grofweg twee kampen: een groep die vindt dat we Wilders in het zadel helpen en dat elke seconde die we aan hem wijden er één te veel is, en een groep die de redactie verdenkt van een 'linkse' agenda en meent dat NOVA uit is op demonisering van Wilders en de PVV.

Activisten en taalpuristen
Ook zijn er nogal wat mailers die niet zozeer reageren op de uitzendingen van NOVA, maar een boodschap sturen naar vrijwel alle tv-rubrieken, en vaak ook naar diverse Tweede-Kamerleden. Niet zelden betreft het dan complottheorieën die we (al dan niet bewust) zouden negeren of persoonlijke verhalen die getuigen van een misstand in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Daarnaast zijn er de activisten die propaganda verspreiden en bijvoorbeeld Israël verdedigen of juist aanklagen. Een aparte categorie vormen de kijkers die in NOVA een mooi platform zien om hun eigen verhaal te vertellen en/of politici voor het blok te zetten. Soms, ook dat is waar, zit er een goede suggestie of tip tussen.

Het zwaarst wegen de brieven van kijkers die, gefundeerd en zonder vooroordelen, vraagtekens zetten bij de keuze, de uitwerking of de toon van de onderwerpen die NOVA kiest. Zij kunnen rekenen op een antwoord. En tot slot zijn er natuurlijk de kijkers die ons op foutjes betrappen, en voor wie we deemoedig het hoofd buigen. Zo zijn er de taalpuristen, die vallen over de verkeerde uitspraak van het woord normáliter, de naam Barack Obama (dus geen Bereck) of gebruik van het woord criticaster (=iemand die ongefundeerde kritiek levert) in plaats van criticus. Er zijn ook kijkers die zich ergeren aan een presentator die hen aan het slot van de uitzending een hele goedenavond wenst.

Hoe dan ook: al die post wordt gelezen, gewogen en -bij relevante vragen of opmerkingen- beantwoord. We nemen de kijker graag serieus. Verantwoording afleggen hoort daar bij. Wat we niet doen is ons voor een kar laten spannen, van wie dan ook. Anders zouden we onszelf niet serieus nemen. De website mag dan nieuw zijn; onze code houden we graag ouderwets.

Naar boven

Tags:
commentaar,
kijker,
nova,
website,
code
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief