Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

kabinetscrisis gaat over hoofdzaak van beleid

3 JUL 06

Je hoort het vaak zeggen en ook dit keer weer: kabinetten in Nederland vallen over kleine dingen, zoals een LPF-ruzie, de omroep of het reiskostenforfait. En dit keer dus crisis over zoiets kleins en onbetekenends als het met leugentjes om bestwil verkregen paspoort van Ayaan Hirsi Ali, de robuuste reactie van minister Rita Verdonk daarop en daar dan weer de getergde reactie op van het kleine D66. Moet je aan zo'n kwestie vele uren televisie- tot in het holst van de nacht! - spenderen, zoals NOVA/Den Haag Vandaag, samen met de NOS, heeft gedaan en de komende dagen opnieuw zal doen?

Wij hebben daar geen enkele twijfel over en zullen op het ingeslagen pad verder gaan; zelfs op avonden als er wél WK voetbal is. En daar denken we meerdere goede redenen voor te hebben. Om te beginnen zien wij het als onze journalistieke taak om burgers zicht te bieden óp en inzicht te verschaffen ín de manier waarop macht over ze wordt uitgeoefend. Hoe kan dat beter dan door kijkers zelf via live televisie het ontstaan en de afwikkeling van een kabinetscrisis te laten meebeleven en aanvullend daarop met commentaren, reportages en studiogesprekken analyses en achtergronden daarvan aan te reiken. En daarbij: er is vraag naar! De politiek leeft en uitzendingen over de vaderlandse politiek - zoals NOVA-Politiek - trekken een bovengemiddeld aantal kijkers.

Maar er is nog een goede reden voor de ruime aandacht die wij gaven en zullen geven aan de politieke zomercrisis die ons land teistert. Die gaat, al lijkt dat op het eerste gezicht wellicht niet het geval, wel degelijk over een hoofdzaak van beleid. Want achter het inderdaad soms onverkwikkelijke politiek gedoe rond en tussen Ayaan Hirsi Ali en Rita Verdonk gaat een hoofdzaak van kabinetsbeleid schuil die - blijkens onderzoeken - tot op de dag van vandaag de Nederlanders bezig én verdeeld houdt: immigratie en integratie van buitenlanders in ons land. In de kern gaat de huidige kabinetscrisis daarover.

Sinds Pim Fortuyn de ban van het politiek correcte denken doorbrak, is de vraag hoe wij met buitenlanders in ons land willen omgaan nog altijd onopgelost en onderwerp van voortdurend publiek en politiek debat. Veelzeggend in dit verband is dat zowat de voltallige Tweede Kamer minister Verdonk kapittelde over de manier waarop zij Ayaan Hirsi Ali behandelde, maar dat opinie-onderzoeken aangeven dat diezelfde door de Kamer afgestrafte behandeling de goedkeuring wegdraagt van bijna de helft van het (kiezers)volk.

De kabinetscrisis gaat wel degelijk ergens over. Wij zullen die crisis en de vervroegde verkiezingen die er het gevolg van zijn dan ook op de voet blijven volgen. At your service. En omdat het ons werk is natuurlijk.

Tags:
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief