Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

onderwijs als journalistiek stiefkind

7 JUL 06

In de zuidelijke regio's van ons land zijn de schoolvakanties begonnen en de rest van het land volgt snel. Dat betekent in de praktijk dat het een paar maanden stil wordt rond onderwijs en onderwijspolitiek. Pas in september branden de discussies dan weer los over de vraag of de kwaliteit van ons onderwijs achteruit boert, over de vraag of er wel voldoende aandacht is voor het VMBO die de afvalbak van ons schoolsysteem zou zijn, over de vraag of het competentie gerichte leren - het 'Nieuwe Leren' - niet te weinig oog heeft voor feitelijke kennisoverdracht en natuurlijk over de vraag of de schamele bezoldiging van het lerarenkorps geen sta in de weg is voor het omvormen van onze economie tot een innovatieve kenniseconomie.

Maar los van de gebruikelijke journalistieke zomerstilte rond alles wat met onderwijs te maken heeft, krijgt een rubriek als NOVA nog wel eens het verwijt te weinig aandacht te besteden aan zoiets dat voor zo velen zo belangrijk is als het onderwijs. Helemaal onterecht is dat verwijt niet. Items over onderwijs zijn snel nogal abstract en 'praterig' en daar blijken TV-kijkers en dus (?) ook TV-journalisten niet zo happig op. Daar komt bij dat veel schoolleiders - beducht als ze zijn voor het met het voortbestaan van hun school zo nauw verbonden imago - de pers liefst uit hun gebouwen en lokalen weren. Zeker als er sprake is van incidenten of tekort schietend beleid. 'Alles wat niet deugt, doet de journalist vreugd', maar niet degenen over wie hij bericht, is een oude, maar nog altijd geldige journalistieke wijsheid.

Toch is het NOVA meer dan eens gelukt spraakmakende reportages en discussies te produceren over hoofdpunten van het onderwijsbeleid, zoals de tweedeling in het onderwijs tussen zwarte en witte scholen, agressie en geweld bij leerlingen, de vrijheid van onderwijs en de kwaliteit van moslimscholen. Op twee hoofdpunten van onderwijsbeleid - en daar zijn we toch een beetje trots op - is het NOVA in het nabije verleden zelfs gelukt de kat de bel aan te binden: de kwaliteit van het HBO-onderwijs via onthullende reportages over de Hogeschool Holland en de voor- en nadelen van wat het 'Nieuwe Leren' is gaan heten via reportages over de meest uitgesproken vorm daarvan: de 'Iederwijs-scholen' .

Nu de scholen sluiten, valt het op dat in het onderwijs de verwoede discussies over het 'Nieuwe Leren' nog lang niet zijn uitgewoed. Integendeel! Voorstanders betogen dat moderne, multimediale kinderen niet meer autoritair en klassikaal onderwezen kunnen en moeten worden, maar tegenstanders betogen dat vaardigheden zonder feitenkennis slechts arrogante leeghoofdigheid produceert. Even pauze nu, maar na de vakantie komt dit onderdeel van het onderwijs en het onderwijsbeleid weer in volle omvang op de agenda. Ook op de NOVA-agenda.

Tags:
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief