Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

de zorgsector

31 JUL 06

De zorg voor zieken, gehandicapten en ouderen is uitgegroeid tot een sector van formaat, een industrietak bijna. En die groei zal alleen al vanwege de grijze golf die op ons afkomt de komende jaren versneld doorgaan.


Reden genoeg voor de NOVA-redactie dus om deze belangrijke sector, waar ieder van ons vroeg of laat mee te maken krijgt en waarin miljarden omgaan, op de voet te volgen. Binnen de redactie zijn zelfs een tweetal redacteuren - Judith Pennarts en Peter ter Horst - daar vrijwel constant mee bezig.

En het aanwijzen van de zorgsector als één van de speerpunten voor het NOVA-redactiebeleid heeft al volop zijn vruchten afgeworpen. Een beetje verscholen tussen het nieuws over de crisis in het Midden-Oosten en de berichten rond hitte en droogte, bleef het onlangs door NOVA gebrachte bericht over onterechte declaraties van sommige tandartsen ook elders niet onopgemerkt..En afgelopen zaterdag nog bracht NOVA het verhaal van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) dat artsen en patiënten altijd nog om de hete brij heen draaien als het om euthanasie gaat. Het zijn maar een paar willekeurige voorbeelden uit de afgelopen dagen. Sommigen zullen zich overigens ook nog wel NOVA-verslagen herinneren over tekort schietende zorg in verpleeghuizen , over zeer hoge salarissen van zorgmanagers , over twijfelachtige activiteiten van een cosmetisch chirurg in België , over het bureaucratisch declaratiesysteem voor medisch specialisten, over de start van privé-klinieken, over problemen van huisartsen met het nieuwe zorgstelsel en over wat al niet meer.

Ook de komende tijd zal NOVA veel aandacht blijven besteden aan de gezondheidszorg in ons land, aan de zorgsector dus. Voor begin september staan al weer een paar opvallende reportages gepland. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan razendsnel. Opvallend is het ontstaan door fusies van grote zorgondernemingen en van grote zorgverzekeraars. Die worden zo groot dat de NMA (Nederlandse Mededingings-Autoriteit) er zijn oordeel over moet geven.Een beetje onderbelicht bij het fusiegeweld en überhaupt bij het nieuws over de gezondheidszorg in ons land is de steeds grotere en belangrijkere rol die de thuiszorg daarbij speelt. Juist de thuiszorg vormt machtsblokken door onderlinge fusies en door fusies met (groepen van) verpleeg- en verzorgingstehuizen. Dit duidt ook op een verschuiving in de zorg van ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg naar thuiszorg. Mensen willen en kunnen ook op hogere leeftijd steeds langer thuis blijven wonen en thuis verzorgd worden. En ziekenhuisopnames worden door onder meer aanvullende thuiszorg ook steeds korter. Tegelijkertijd ontstaan er tussenvormen tussen thuiszorg en verpleeghuiszorg (aanleunwoningen, zorgboerderijen, serviceflats) met ook al weer een sleutelrol voor het groeiend leger thuiszorgwerkers.

Wie het belang en de omvang van deze ontwikkeling haarscherp aanvoelt en daar met miljardeninvesteringen op inspeelt, dat is het electronica-concern Philips . Het bedrijf is al langer doende met medische apparatuur, maar is de afgelopen jaren heel nadrukkelijk gestapt in de betrekkelijk nieuwe groeimarkt van de medische thuiszorgapparatuur. Het gaat daarbij om tal van slimme apparaten voor medicijntoediening, gezondheidscontroles en zelfs voor min of meer gespecialiseerde diagnose en behandeling op afstand.

Die nieuwe apparaten zullen het zieken en ouderen nóg gemakkelijker maken langer thuis te blijven wonen. Thuiszorgmedewerkers (in samenspel met huisartsen en ziekenhuizen) zien zo hun rol, invloed en macht in de gezondheidszorg nog verder groeien. Verhalen in NOVA over nieuwe verhoudingen en in de zorgsector en over de volgen daarvan voor u komen eraan.

Tags:
piet,
van,
asseldonk,
hoofdredactioneel,
commentaar,
31,
juli,
2006
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief