Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Endstra, Holleeder en de keukentapes

6 OKT 07

Zelden is de naam van een televisieprogramma in een rechtszaak zo vaak gevallen als die van NOVA in het proces Holleeder. Daar zouden we ons voor op de borst kunnen kloppen, maar het levert toch vooral een ongemakkelijk gevoel op.

De indruk kan ontstaan dat NOVA partij is in het proces, en dat is wel het laatste wat je je wenst als actualiteitenrubriek. Wie partij is, kan immers niet langer onafhankelijk verslag doen van wat hier en daar al de 'rechtszaak van de eeuw' heet te zijn.

Oorzaak van NOVA's schijnbare betrokkenheid is het uitzenden van wat fragmenten van de zogeheten 'keukentapes' - opnamen van gesprekken in de keuken van de vermoorde onroerendgoedmagnaat Willem Endstra, bij wie Holleeder geregeld over de vloer kwam. Die fragmenten bieden een onthullend kijkje in de wijze waarop onder- en bovenwereld met elkaar verweven zijn. Dat is ook precies hoofdreden voor uitzending.

Dat de uitzendingen, of beter de opnamen, nogal wat stof hebben doen opwaaien in de rechtszaal vloeit voort uit het simpele feit dat ze tot dat moment nauwelijks een rol speelden in het proces. Justitie beschikt(e) niet over de banden; Holleeder was er nog niet mee voor de dag gekomen.

Dat werpt natuurlijk ook de vraag op van wie en waarom NOVA de opnamen dan wel in handen kreeg. Holleeder zelf heeft inmiddels doodleuk verklaard dat hij de schuldige is. Waarmee ook wel duidelijk is dat hij hoopt zichzelf min of meer vrij te pleiten door Endstra zwart te maken.

Voor een aantal kijkers is dat reden om NOVA te verwijten dat we ons voor het karretje van Holleeder laten spannen en dat we onroerend-goedmagnaat Endstra, zonder dat hij zich kan verdedigen, in de beklaagdenbank zetten. Die beschuldiging is ook door het programma De Leugen Regeert voorgelegd aan verslaggever Siem Eikelenboom, samen met Gert Janssen bij NOVA verantwoordelijk voor het Holleeder-dossier.

Om te beginnen: de vraag van wie we de banden hebben gekregen, is niet relevant, zolang we er geen dubieuze deals voor hoeven te sluiten. Dat Holleeder wellicht denkt via de pers de rechtbank te beïnvloeden, speelt geen rol. De pers, dus ook NOVA, staat voortdurend bloot aan pogingen tot manipulatie. We kunnen slechts onze eigen afweging maken - op grond van strikt journalistieke criteria.

Belangrijk is vast te kunnen stellen dat de opnamen authentiek zijn. Als dat het geval blijkt te zijn, telt maar één ding: de nieuwswaarde. Die bepaalt of we ze uitzenden of niet. Om de authenticiteit van de opnamen te bepalen is de redactie niet over één nacht ijs gegaan - zoals Siem Eikelenboom ook duidelijk maakt in de uitzending van dinsdag 2 oktober. We hebben voldoende kunnen bepalen dat alle gesprekken kloppen met de actualiteit van dat moment.

Natuurlijk, NOVA heeft slechts een selectie van de opnamen in handen gekregen (en daar weer een selectie van uitgezonden). Best mogelijk dat er ook opnamen bestaan die belastend zijn voor Holleeder. We weten het niet, dus we kunnen er ook niets van zeggen. Maar dat betekent allerminst dat de wel uitgezonden fragmenten in het voordeel van Holleeder werken. We kunnen slechts vaststellen dat de rechtbank een eigen selectie van Holleeder heeft geweigerd als bewijsmateriaal - om begrijpelijke redenen.

Tot slot de reputatie van Endstra. De journalistieke code vereist dat NOVA zorgvuldigheid betracht als het gaat om personen. We zijn niet om aan te klagen of te beschuldigen, zonder kans op wederhoor. Alleen al om die reden kunnen we de opnamen niet ongeredigeerd aan de openbaarheid prijs geven.

Vast staat dat de opnamen een duister licht werpen op de handel en wandel van wijlen Endstra, dat is een feit. Maar ze zijn slechts een inkleuring van wat iedereen al weet. De basis van het proces tegen Holleeder vormen immers die andere opnamen: de Endstra-tapes, vol met achterbankgesprekken tussen Endstra en enkele rechercheurs. Gesprekken die ondubbelzinnig getuigen van de banden tussen Endstra en de onderwereld.

De keukentapes werpen een scherper licht op de verhouding tussen onder- en bovenwereld en geven context aan de moord op Endstra en het proces Holleeder. En dat is een publiek belang. Niet meer en niet minder.


Terug naar boven

Tags:
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief