NTR Podium: Billy Budd

06-12-2010

Op 7 maart 2011 gaat de opera Billy Budd in première, voorstellingen zijn te zien op  10 13* 16 19 22 25 & 28 maart 2011 in Het Muziektheater Amsterdam.
Voor meer informatie kijk op: De Nederlandse Opera

Billy Budd: Benjamin Britten 1913 1976

I
In de Proloog filosofeert de gepensioneerde Captain Vere over goed en kwaad. Waarom heeft hij lang geleden een bepaalde keuze gemaakt? Tijdens de oorlog tussen Engeland en Frankrijk heerste aan boord van zijn oorlogsschip 'Indomitable' een kadaverdiscipline. Een leerjongen botst per ongeluk tegen de bootsman aan en wordt afgeranseld. Een patrouilleboot levert drie jonge zeelieden af, die ze hebben geronseld, onder wie de knappe en vrolijke Billy Budd. Als hij over zijn leven vertelt, stottert hij erg, maar even later zingt hij vol vreugde over zijn nieuwe taken.
De verbitterde provoost Claggart haat Billy om diens schoonheid en draagt korporaal Squeak op de jongen zoveel mogelijk te pesten. Intussen probeert hij zelf Billy met complimenten te misleiden; de oude Dansker waarschuwt Billy voor Claggart. Vere is bezorgd over 'Franse invloeden', doelend op muiterij. De officieren denken dat Billy een bron van onrust is, maar Vere gelooft hen niet. Billy betrapt Squeak als deze aan zijn spullen zit en er volgt een handgemeen. Ten overstaan van allen prijst Claggart Billy's handelwijze, maar heimelijk wil hij hem te gronde richten. De leerjongen, tot alles bereid zolang hij niet wordt geslagen, krijgt de opdracht Billy met geld te verleiden tot muiterij. Deze aarzelt even, maar stuurt dan de jongen verontwaardigd weg.

II
Claggart wil Vere juist vertellen over een dreigende rebellie, als een Frans schip opdoemt; de 'Indomitable' lost een kanonschot, zonder de vijand te raken. Daarop beweert Claggart dat Billy de leerjongen wilde betrekken bij muiterij. De kapitein gelooft dit niet, maar stemt in met een verhoor. Billy stottert weer hevig en kan zich mondeling niet verweren. Woedend slaat hij Claggart neer, wat deze het leven kost. De officieren houden krijgsraad en weer kan Billy zich niet verdedigen. Ze veroordelen hem ter dood. Vere ziet het als het noodlot dat iemand die zo mooi en goed is moet sterven. Billy aanvaardt zijn doodvonnis met kalmte. Dansker meldt hem dat er nu werkelijk muiterij broeit, vanwege zijn op handen zijnde terechtstelling. Billy zegt dat dit moet worden tegengegaan: hij is voorbestemd om te hangen. Op het moment van zijn dood komt de bemanning in opstand. Vere grijpt niet in, maar de officieren drijven de muiters uiteen. Als oude man terugblikkend (Epiloog) beschrijft Vere Billy's zeemansgraf. Hij had hem kunnen redden, maar berust inmiddels – in de overtuiging dat Billy hém gered heeft