Dan liever thuis dood

Omstreeks het midden van de 19de eeuw was het met de ziekenhuisverpleging in Nederland droevig gesteld. De arts J. Korteweg schreef over het Amsterdamse Binnengasthuis dat hij persoonlijk kende.

Schering en inslag waren volgens hem ‘het mishandelen van zieken die geen fooi gaven, het niet toedienen van voorgeschreven geneesmiddelen, het verstrekken van morphine tegen betaling, het laten werken van patiënten, ook al liet hun toestand dit niet toe, en het, staande op een stoel, verkopen van de beste stukken vlees, geprikt aan een vork en omhooggehouden, aan de meest biedenden’.

Even negatief was een Tilburgse arts uit die tijd. ‘Neen, dan liever thuis sterven’ was de reactie die hij vaak kreeg als hij iemand aanraadde naar het ziekenhuis te gaan.

Op de foto de als ziekenzaal ingerichte zolder van het Amsterdamse Binnengasthuis omstreeks 1880.

hugenoten

1685 - Koning Lodewijk XIV van Frankrijk heft het Edict van Nantes op. Tussen de 50.000 en 75.000 protestantse hugenoten vluchten. Onder hen was de architect Daniel Marot. Hij introduceerde de barokstijl in de Republiek en ontwierp onder meer het trappenhuis van Paleis Het Loo bij Apeldoorn, hier op een tekening van L. Scherm uit omstreeks 1700), door stadhouder Willem III bedoeld als tegenhanger van het paleis van Versailles van Lodewijk XIV, zijn grote rivaal in de Europese politiek van die tijd. Marot ontwierp ook een aantal fraaie woonhuizen aan het Lange Voorhout en de Vijverberg in Den Haag en was hij de ontwerper van de Trèveszaal van het Haagse Binnenhof.

Relevante tijdvakken