Verre verwanten van Hans Klok en Melita van der Mersch

In de laatste aflevering van de tweede reeks Verre Verwanten zijn illusionist Hans Klok en advocate Melita van der Mersch te gast. Hun afstamming is uitgezocht door het Centraal Bureau voor Genealogie en staat centraal in dit programma.

Uitzending: wo. 1 maart 2005 22:20 - 23:05 uur Ned. 1
Herhaling: do 2  maart 2005 15.20-16.05 uur Ned. 1


Hans Klok De eerste vraag in deze aflevering van Verre Verwanten gaat over het voorgeslacht van Hans Klok. De vraag gaat over de tijd waarin zijn vader, Klaas Klok, leefde: de naoorlogse wederopbouw.

De tweede vraag gaat over een voorouder van Melita van der Mersch. Vijf generaties terug vinden we de welgestelde Cornelis Backer. Het was toen modieus om aan zee gezondheidskuren te volgen. De tweede vraag gaat over badplaatsen en badmode, de uitleg komt van Peter Staal van de ANWB.

Terug in de lijn van Hans Klok, verder terug in de 19e eeuw. In de afstammingsreeks van Hans bevindt zich een baker, Dirkje Kuyt. Verslaggeefster Isolde Hallensleben keek samen met Ineke Strouken naar hoe het bakeren vroeger ging.

Melita van der MerschWe gaan verder in de stamboom van Melita van der Mersch, tien generaties terug, en belanden bij Maria Jacoba en Gerard Vallensis. Aan het einde van de 17e eeuw is de republiek een multicultureel geheel. Over migranten en hun invloed op de Nederlandse taal gaat de vierde vraag, Erika Kuipers van de universiteit Utrecht geeft uitleg.

Weer in de lijn van Hans Klok komen we in de 17e eeuw terecht, een voorouder van Hans Klok, Jan Spaanderman, woont in het vissersdorp Katwijk. De vraag gaat over vismethoden. Christiaan van Bochove van het IISG geeft uitleg en Arie Vooys geeft een haring kaak-demonstratie.

Ten slotte gaan we naar een verre voorouder van Melita van der Mersch, Willem Blaeu. Hij is een advocaat, net als zij, maar dan in de 17e eeuw. Wat voor zaken kreeg hij voor zijn kiezen en welke straffen waren er? Isolde Hallensleben ging op onderzoek uit bij de Gevangenpoort in Den Haag.

Aan het einde van Verre Verwanten krijgen Melita van der Mersch en Hans Klok clous over wie hun voorvaders waren. Die van Hans, Jacob Arentzs Spaanderman, is zeeman uit Katwijk. En de Verre Verwant van Melita van der Mersch, dat is iemand die we allemaal kennen, een Grote Bekende uit de Nederlandse geschiedenis! Hun afstammingsreeksen staan hieronder.


eerste ambachtsschool

1861 - In samenwerking met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst opent de Maatschappij tot Verbetering van den Werkenden Stand in Amsterdam de eerste ambachtsschool van Nederland. Vr de dia was de schoolplaat het middel om aanschouwelijk onderwijs te geven. Deze plaat uit ca. 1915 geeft een beeld van het burgerideaal huisje-boompje-beestje.

Ondertussen in de...

Napoleontische tijd
Napoleontische tijd
1797-1814
De Republiek wordt in 1795 door Franse troepen bezet...