Maria Jacoba Vallensis

Maria Jacoba Vallensis, een voorouder van Melita van der Mersch, werd in Den Haag op 10 december 1713 gedoopt. Zij overleed op 31 januari 1808.

 
Franse hugenoten op de vlucht
Rechthebbende : Bibliothèque Wallon. Schilder : Jan Luyken.
 
Het jaar 1685 werd gemarkeerd door een grote stroom Hugenoten die naar Nederland kwamen. De Franse koning Lodewijk XIV (1638-1715) trok in dat jaar het Edict van Nantes in, een wet uit 1598 die Hugenoten het recht gaf op vrije uitoefening van hun geloof. Door het intrekken van dit edict werden duizenden Hugenoten gedwongen hun land te ontvluchten.

In ditzelfde jaar 1685 wordt Maria Jacoba Vallensis geboren, een verre voorouder van Melita van der Mersch. Ze groeide op in een stad waar ook in haar tijd veel immigranten wonen: hoofdstad Amsterdam.

    Nederland was in de zeventiende eeuw één van de rijkste landen van Europa. De economische voorspoed in ons land trok dan ook duizenden migranten aan. | Meer

    Koning Lodewijk XIV van Frankrijk herriep in 1685 het Edict van Nantes uit 1598 dat de hugenoten de Franse protestanten vrijheid van godsdienst had verleend. Gevolg was dat binnen korte tijd tussen de 50.000 en 75.000 hugenoten naar de Republiek vluchtten. | Meer


eerste scholen

700 - In Maastricht is een hofschool gevestigd voor zonen en hovelingen van de Frankische dynastie der Karolingen. Eind 8ste eeuw wordt ze verplaatst naar Aken. In onze streken is dan nog maar één school: die in Utrecht. Ze is verbonden aan de bisschopskerk.

Relevante tijdvakken